Q : Jak nastavit PortTunnel jako FTP protokol bouncer pro RaidenFTPD

A : PortTunnel je vícefunkční TCP přesměrovač , jenž podporuje také FTP protokol a zvládá nejen bouncing příkazové relace ale také zvládá bouncing datové relace pro oba příkazy PASV/PORT. Čili pokud máte PortTunnel na jednom serveru a RaidenFTPD na serveru druhém , je zde možnost přesměrovat připojení uživatele přes PortTunnel server poskytující FTP služby pro RaidenFTPD na serveru druhém , kdy vlastně kompletně schováme RaidenFTPD server před ftp klienty .

Krok 1 : Nastavení PortTunnelu

ke stažení aktuální verze PortTunnelu , navštivte http://www.steelbytes.com/

a pro nastartování tohoto softwaru jednoduše spusťte spubor PortTunnel.exe

po spuštění , klikněte na tlačítko Add

v tomto dialogu

Port In je port kde naslouchá Váš FTP bouncer příchozím konekcím, ftp klienti se budou připojovat k tomuto portu na IP počítače kde běží bouncer

Bind Address je možné takto přiřadit všechny lokální IP adresy , nebo jenom jednou z Vašich IP adres

Port Out je port kde naslouchá RaidenFTPD

Address Out je IP adresa počítače s RaidenFTPD

a potom vyberte záložku HTTP & FTP , zaškrtněte Translate 'PORT' and 'PASV' commands

Nyní se vraťte do hlavního dialogu a klikněte na tlačítko start . Od teď se mohou klienti připojit IP+Port PortTunnelu namísto původní IP+Port serveru.

 

A to je Vše

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17