Q : jaké jsou za proměnné v raidenftpd.ini?

A : Za prvé tento soubor naleznete v programové složce raidenftpd , tento soubor byl automaticky vytvořen při spuštění raidenftpd.exe , s příchodem nových buildů raidenftpd jsou některá nastavení postupně do tohoto souboru přidávána. Zde najdete seznam použitelných nastavení pro raidenftpd v2.2 build 965+

[SYSTEM]

START_MINIMIZE=0 (spustit raidenftpd minimalizovaně , 0=ne 1=ano 2=spustit jako skrytý)

LOG_SCREEN=1 (zobrazovat v stavovém okně log serveru , 0=ne 1=ano)

URL_DECODE=0 (povolit přímé dekódování url cesty např. dekódovat %20 na znak mezera , 0=ne 1=ano)

USE_ACL=1 (používat soubor raidenftpd.acl jako definici uživatelských práv , 0=ne 1=ano , pozor , nedoporučujeme toto nastavení vypínat)

ALLOW_P@SW=1 (zpracovávat P@SW jako PASV , požíváno u některých nestandartních routerů)


[DEFAULTS]

ADDUSER_LOGINS=2 (základní hodnota pro max počet loginů když se použije příkaz site adduser , 0~9)

ADDUSER_RATIO=3 (základní hodnota ratio pro uživatele při použití příkazu site adduser , 0~9 , 0 znamená nekonečno)

ADDUSER_MBCRED=0 (základní hodnota počátečního kreditu v mb při použití příkazu site adduser , celé číslo)

ADDUSER_NOIPCHK=0 (složí k vypnutí kontroly ip při použití příkazu site adduser na aktuálního uživatele , 0 =zapnuto 1=vypnuto)

ADDUSER_LEVEL=3 (základní uživatelova úroveň při použití příkazu site adduser , 0=root 1=super 2=normal 3=guest)

ADDUSER_COMMENT=NOT SET (základní popis pro uživatele při použití site adduser , <30 znaků , prosím nepoužívat nestandartní znaky)

ADDUSER_SELFKILL=0 (základní hodnota u uživatele kdy při použití příkazu site adduser dojde po přihlášení k vykopnutí , 0=zakázat 1=povolit)

ADDUSER_PASSTYPE=0 (standartní použitý typ hesla , 0=normální , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6=vynutit SSL)

SU_CAN_DELUSER=0 (povolit uživatelům na úrovni super mazat uživatele ve stejné skupině 0=ne 1=ano)

SHOW_TOP_HEADER=1 (zobrazovat při použití příkazu site utop/dtop hlavičku a patičku , nastavte 0 a můžete si vytvořit vlastní hlavičku/patičku)

STAT_MAX_ROWS=10 (maximální počet řádků při výpisu týdenních a měsíčních top uploaders a downloaders , celé číslo)

DUPE_MAXROWS=6 (maximální počet řádků pro výpis výsledků při požití příkazů site dupe/srch , celé číslo)

CH_OWN_PASS=1(povolit uživatelům na úrovni normal změnu vlastních hesel příkazem site chpass , 0=ne 1=ano)

SHOW_DIR_SIZE=0 (nastavte na 1 a klient bude u adresářů zobrazovat při výpisu velikost adresáře !!zpomaluje!!)

TRIGGER_EVENT_UNDER_HIDDEN_PATH=0 (nastavte na 1 a virtuálních cesty s atributem skrytý budou také zobrazeny při použití příkazu site who)

DEF_PRELOGIN_LINE=Please enter your login name now (základní výzva při přihlašování)

DEF_LISTED_LINE=Transfer finished successfully. Data connection closed (základní zpráva která bude zobrazena po výpisu aktuálního adresáře)

WARNING_ON_NO_ROOT=1 (nastavte na 0 pokud nechcete zobrazovat varování o neexistenci root adresáře při přihlášení uživatele)

LARGE_USER_DB=0 (nastavte na 1 pokud obsluhujete hodně uživatelů , obyčejně > 300 uživatelů , některé synchronizace uživatelského souboru na disku budou vypnuty)

DISABLE_UD_TOPS=0 (nastavte na 1 pro nepoužívání site utop/dtop , pokud obsluhujete více než 500 uživatelů pravděpodobně budete tuto schopnost vypnout)

SHOW_DIR_SIZE_UNC=0 (nastavte na 1 pokud chcete zobrazovat velikost adresáře i když je cesta definována jako UNC adresa, poznámka : hodně zpomaluje)

AUTO_FIX_SFV=0 (pokud je nastaveno na 1 , budou pokažené .sfv soubory automaticky opravovány)

AUTO_DEL_GCID=0 (pokud je nastaveno na 1 , budou soubory *.gcid v output adresáři automaticky mazány (pro ladění skriptů , nastavte na 0)

TRIGGER_EXT_SCMD_FOR_INT_SCMD=0 (pokud je nastaveno na 1 , externí site příkazy budou spouštěny i když budou příkazy zpracovány interně)

RENAME_BAD_FILE=1 (nastavte na 0 pokud nechcete aby špatné soubory byly přejmenovány na .bad)

DUPECHK_CHK_FILE=1 (nastavte na 1 pokud chcete aby dupe checker kontroloval jména souborů , standartně 1 , pro vypnutí nastavte na 0)

DUPECHK_ALSO_CHK_DIR=1 (nastavte na 1 pokud chcete aby dupe checker kontroloval také jména adresářů)

TRIGGER_SITEMOVE_FIRST=0 (nastavte na 1 a událost site move bude zpracována dřív než RaidenFTPD začne soubory přesouvat)

SCRIPT_TIMEOUT=1 (nastavte na 0 , a vykonání skriptu nebude omezeno časovým limitem , standartně 120 sekund)

vzhledem k tomu, že některá nastavení jsou pouze pro zkušené uživatele , ne všechny uvedené položky mají odpovídající ovládací prvek v grafickém uživatelském prostředí raidenftpd.

A to je Vše

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/04/21