Q : Kde najdu a jak můžu změnit soubory se zprávami po přihlášení a odhlášení uživatele?

A : Ve vašem adresáři, kde je nainstalován RaidenFTPD, je podadresář message, v němž je mnoho souborů *.msg. Tyto můžete upravit v jakémkoliv textovém editoru nebo v editoru zpráv obsaženém v programu (RaidenFTPD message file editor). Nejprve musíte vědět, ke které události který soubor patří a jaký soubor musíte upravit pro správnou jazykovou verzi.

Když přidáváte uživatele, můžete mu zvolit jazyk. Tímto se řídí RaidenFTPD pro vybrání správného souboru se zprávami. Například pokud přidáte uživatele s jazykem japonština, program bude používat soubory jpn-*.msg, které jsou v adresáři se zprávami. Když přidáte uživatele s anglickým jazykem, použijí se soubory eng-*.msg.

Nyní se podívejte do adresáře se zprávami. Uvidíte soubory pro asi 10 jazyků, ale můžete přidat svůj vlastní jazyk. Jsou tam i některé speciální soubory s názvy default-*.msg, jenž jsou stejné pro všechny jazyky. Tyto soubory RaidenFTPD použije předtím, než zjistí jaký jazyk uživatel používá.

zde je seznam událostí a odpovídajících souborů se zprávami

zpráva po přihlášení: *-welcome.msg
zpráva po nahrání souboru: *-uploaded.msg
zpráva po nahrání souboru MP3: *-mp3.msg
zpráva po vypsání obsahu adresáře: *-listed.msg
zpráva po nahrání souboru, který již existuje (dupe): *-dupe.msg
zpráva po odhlášení uživatele: *-goodbye.msg
zpráva po stažení souboru: *-downloaded.msg
zpráva po změně adresáře: *-cwd.msg
zpráva, pokud je server uzavřen: default-sitedown.msg
zpráva, pokud je server zaplněn: default-serverfull.msg
zpráva předtím, než se uživatel přihlásí: default-prelogin.msg
zpráva, pokud je dosaženo maximálního počtu uživatelů na jednu IP adresu: default-maxuserperip.msg
zpráva, pokud je dosaženo maximálního počtu uživatelů: default-maxlogins.msg
zpráva, pokud je uživatelovo IP zakázáno: default-ipdenied.msg

A to je VŠE

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17