Q : Jak vypnout SITE příkazy nebo je nahradit vytvořenými?

A : Musíte mít minimálně verzi RaidenFTPD v2.2 build 486+ nebo vyšší a pokud ji máte, vidíte v souboru s konfigurací *.ftpd tyto řádky

EXCEPT_SITE_CMD_R=
EXCEPT_SITE_CMD_S=
EXCEPT_SITE_CMD_N=
EXCEPT_SITE_CMD_G=

jestliže tam nejsou, jednoduše otevřte FTP-server editor z menu RaidenFTPD a uložte váš *.ftpd soubor znovu, řádky se tam vygenerují.


vypnutí SITE příkazů uživatelům na úrovni root

například chcete-li vypnout SITE ADDUSER, SITE DELUSER pro uživatele na úrovni root, jednoduše upravte řádek

EXCEPT_SITE_CMD_R=

na

EXCEPT_SITE_CMD_R=adduser,deluser

chcete-li vypnout SITE příkazy pro uživatele na úrovni super, změňte řádek

EXCEPT_SITE_CMD_S=

chcete-li vypnout SITE příkazy pro uživatele na úrovni normal, změňte řádek

EXCEPT_SITE_CMD_N=

chcete-li vypnout SITE příkazy pro uživatele na úrovni guest, změňte řádek

EXCEPT_SITE_CMD_G=

změna interních SITE příkazů

jestliže jste vypnuli jakýkoliv SITE příkaz, můžete přidat stejný externí příkaz s užitím pravidel definovaných v site command sdk

A to je VŠE

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/02