Q : Jak používat u RaidenFTPD vestavěný řadič externích site příkazů ?

A : Ze všeho nejdříve potřebujete RaidenFTPD v2.2 build 612+ , pokud chcete použít externí příkaz ve starších verzích RaidenFTPD , musíte se řídit instrukcemi popsanými v souboru http://www.raidenmaild.com/download/siva/images/scmdsdk.zip a také si musíte naprogramovat svou vlastní logiku rozhodování jenž bude určovat, zda má být daný řetězec obsahující příkaz zpracován nebo ne.

V RaidenFTPD v2.2 build 612+ , je nyní snadné používat externí site příkazy protože nyní jsou již filtrovány na Uživatelské úrovni a Příkazové řádce.


Nastavení v ini souboru pro řadič site příkazů

Každý .ftpd (konfigurační soubor pro server) může být asociován s ini souborem pro řadič site příkazů , i když poprvé nainstalujete RaidenFTPD , nebude tento soubor automaticky vytvořen , pokud jej tedy chcete vytvořit , jednoduše si stáhněte tento soubor jenž poslouží jako vzor zde klikni

v tomto souboru můžete vidět 4+4 sekce od [ROOT] až po [GUEST] (a od [EGGDROP-ROOT] do [EGGDROP-GUEST]) , toto jsou tzv. identifikátory uživatelské úrovně

[root]
[super]
[normal]
[guest]

[EGGDROP-root]
[EGGDROP-super]
[EGGDROP-normal]
[EGGDROP-guest]

nyní, když budete chtít aby RaidenFTPD spustil c:\xxx\ooo.exe když uživatel na ROOT úrovni pošle tento příkaz site xxx1 , jeddnoduše stačí přidat tuto řádku do sekce [ROOT] 'xxx1=exec://c:\xxx\ooo.exe' , takže váš ini soubor bude vypadat takto

[root]
xxx1=exec://c:\xxx\ooo.exe

Stejné pravidlo může být použíto také pro sekce [EGGDROP-*] , jenž slouží pro události vztahující se k eggdropu

nakonec tento soubor uložíme na SPRÁVNÉ MÍSTO , ukládejte je tedy prosím v této adresářové struktuře

$RaidenFTPD_Program_Dir\VirtualFS\$JménoServeru\sitecmd.ini

$RaidenFTPD_Program_Dir : adresář kde je nainstalován RaidenFTPD

$ServerName : jméno serveru uvedené ve Vašem *.ftpd souboru , pozor jméno nesmí obsahovat znaky ? * :

Site command execution priority

Doposud máme 3 druhy site příkazů , vestavěné site příkazy , externí site příkazy volané pomocí položek onSiteCmd~onSiteCmd4 a externí site příkazy používající řadič site příkazů , prioritu vykonávání těchto příkazů lze popsat následovně

vestavěné site příkazy > řadič site příkazů > položky onSiteCmd~onSiteCmd4

poznámka : pouze pokud jsou vestavěné site příkazy vypnuty , nebudou nikdy zpracovány externí site příkazy

poznámka : pokud je site příkaz zpracován pomocí řadičem site příkazů , příkazový řetězec nebude odeslán k zpracovatelům uvedeným v položkách onSiteCmd~onSiteCmd4

Viz také :

Jak vytvořit externí site příkazy pro RaidenFTPD

Jak vypnout nebo nahradit vestavěné site příkazy

A to je Vše

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/20