Q : Hoe kan ik een bestaand gebruikers systeem omzetten naar RaidenFTPD?

bestemd voor : ftp server bezitter / programmeur

A : RaidenFTPD heeft zijn eigen GUI (Grafische Gebruikers Interface) en site commands om gebruikers aan te maken, of deze te wijzigen op de ftp server. Maar in gevallen dat men grote hoeveelheden gebruikers data wil exporteren van een bestaand systeem, (waarschijnlijk een gebruikers database met ftp service) of van andere ftp servers, is het makkelijker om dit geautomatiseerd te laten gebeuren.

Het basis principe is dat iedere RaidenFTPD server een configuratie bestand heeft, *.ftpd , en een gebruikers bestand, *.user . Het gebruikers bestand is geassiocieerd met de *.ftpd . Het gebruikers bestand is een gewoon tekst bestand met een vast formaat. Iedere regel in het gebruikers bestand vertegenwoordigd een gebruiker. Hieronder is een voorbeeld van hoe zo'n regel eruit ziet, in het *.user bestand :

m_username,iCLASS,m_password,m_group,m_allow_ftp_account,m_out_speed,m_in_speed,

m_ratio,m_maxlogin,m_no_ipchk,history_dn_kb,history_up_kb,m_comment,m_language,m_encpass,

m_credit_mb,m_selfkill,m_pass_type

veld 0 m_username : gebruikersnaam , hierin mogen geen spaties voorkomen , <= 12 chars
veld 1 iCLASS : gebruikers niveau , 0=root , 1=super , 2=normaal , 3=gast
veld 2 m_password : gebruikers wachtwoord (gewoon in tekst) <= 32 karakters (let erop dat er geen ':' in het wachtwoord voorkomt)
veld 3 m_group : gebruikers groep naam , kunnen er meerdere zijn (groep1,groep2) , ook hierin mogen geen spaties voorkomen
veld 4 m_allow_ftp_account : ftp account ingeschakeld = 1 , anders 0
veld 5 m_out_speed : gebruikers download snelheids limiet in KB/S , 0=geen limiet
veld 6 m_in_speed : gebruikers upload snelheids limiet in KB/S , 0=geen limiet
veld 7 m_ratio : gebruikers 1:x ratio , 3-> 1:3 , 0=unlimited
veld 8 m_maxlogin : max aantal waarmee de gebruiker met dit account tegelijk in kan loggen
veld 9 m_no_ipchk : 1=inloggen zonder IP address controleren , 0=wel controleren
veld 10 history_dn_kb : totaal gedownloade gehoeveelheid in KB
veld 11 history_up_kb : totaal geuploade gehoeveelheid in KB
veld 12 m_comment : gebruikers commentaar , max 32 chars , gebruik van ':' karakter niet toegestaan
veld 13 m_language : taal v/d gebruiker (default.....) bekijk de ./message directory voor meer mogelijkheden
veld 14 m_encpass : beveiligd wachtwoord , deze kunt u leeglaten als u gebruik maakt van een standaard tekst wachtwoord
veld 15 m_credit_mb : gebruikers credit in MB
veld 16 m_selfkill : 1=sta toe om de gebruiker zijn eigen verbinding te verbreken d.m.v. het command: !username tijdens het inloggen , 0=verbieden
veld 17 m_pass_type : 0=normaal , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6=verplicht SSL , 7=welk wachtwoord dan ook , 8=des local hash , 9=md5 local has , als u kiest voor type 8 of 9, dan is het hashed wachtwoord opgeslagen in veld 2, en veld 14 moet leeg zijn
veld 18 vfs_style : "%d%d%d%d%d%d%d-" , m_download , m_upload , m_overwrite , m_delete , m_createdir , m_deletedir , m_rename , als de gebruiker gebruik maakt van de server's VFS instellingen, dan kunt u dit leeg laten
veld 19 expiration_date : YYYY/MM/DD , let erop dat alleen " / " toegestaan is
veld 20 fxp_in_allow : 0=verbieden , 1=toelaten
veld 20 fxp_out_allow : 0=verbieden , 1=toelaten

Om een nieuwe regel te maken kunt gebruik maken van "\n" .
Met deze handleiding is het nu mogelijk om uw eigen conversie programma te maken, zodat u snel al uw gebruikers gegevens van andere systemen om kunt zetten naar het RaidenFTPD systeem.

Dat is ALLES

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.4, 2024-05-24

FTP server | Streaming server | WEB server