Q : Wat zijn de speciale mogelijkheden van RaidenFTPD?

A : RaidenFTPD ondersteunt de onderstaande commando's via de command verbinding , de commando's gemarkeerd met rood zijn uitgebreide ftp mogelijkheden. Sommige daarvan zijn zelfs non-rfc compliant. Als u zelf een ftp client programma schrijft, dan kunt u overwegen om RaidenFTPD te detecteren, zodat u gebruik kunt maken van deze speciale commando's en hierdoor RaidenFTPD beter samen te laten werken met uw ftp client

USER
PASS
CWD
CDUP
REIN
DELE
XMKD
MKD
RETR
ABOR
STOR
STOU
APPE
SIZE
MDTM
RMD
TYPE
SYST
QUIT
REST
RNFR
PORT
NLST
LIST
SITE
RNTO
NOOP
PASV
CLNT
STAT
EPRT
EPSV
PROT
PBSZ
AUTH
IDNT
FEAT
LANG
XCRC
XMD5

 

Het instellen van de exacte datum en tijd voor een bestand

MDTM YYYYMMDDHHMMSS /path/filename

YYYY = Jaar MM = Maand DD = Dag HH = Uur MM = Min SS = Seconde

/path/filename is de volledige of verwante bestandsnaam , het mag spaties bevatten

Het verkrijgen van de exacte datum en tijd voor een bestand

MDTM /path/filename

/path/filename is de volledige of verwante bestandsnaam , het mag spaties bevatten

U zult een antwoord krijgen van de server, met daarin de bestands datum en tijd in het YYYYMMDDHHMMSS formaat

Instellen van het client type

CLNT Client_Name Version

Nadat de ftp client het commando verstuurd heeft , kan RaidenFTPD het ftp client type herkennen en dit weergeven in de server monitoring console

Instellen van de dataverbindings- beveiligingniveau

PROT C of PROT P

Als de ftp client verbonden is via SSL , dan kan het de Data Verbinding beveiligings niveau aanpassen op ieder moment door het versturen van PROT C of PROT P , de 'C' betekend Clear - zowel geen Integriteit als Privacy , de 'P' betekend Private - Integriteit en Privacy

Instellen van de beveiligings buffer grote

PBSZ 0

Volgens RFC moet het commando 'PBSZ 0' verzonden worden voor enig PROT commando , dit is niet nodig en zal door RaidenFTPD worden genegeerd

Het opzetten van een explicit SSL verbinding

AUTH SSL

Als een ftp client verbonden is met RaidenFTPD op de explicit SSL poort, dan zal de server antwoorden met 234 AUTH Command OK. Initializing SSL connection. . Nadat de server het AUTH SSL commando ontvangen heeft, zal worden begonnen met het opzetten van de SSL connection met de ftp client

Bouncer specifiek commando : instellen van het client source IP adres

IDNT *@IP:IP

Het IDNT commando is alleen toegestaan vanaf het bouncer's IP adres en moet worden verstuurd voor het USER xxxx commando. Het controleren van IP adressen van clienten is zelfs mogelijk terwijl alle clients zijn verbonden met de bouncer , let op dat het bouncer programma verbied dat clients dit commando rechtstreeks naar de server versturen, anders is er een beveiligings risico

Verkrijgen van de RaidenFTPD mogelijkheden lijst

FEAT

de server zal een lijst naar de client terugsturen met daarin de momenteel ondersteunde uitgebreide mogelijkheden. De ftp client kan daarna eenvoudig RaidenFTPD herkennen daar zijn unieke mogelijkheden

Instellen van de gewenste ftp message talen

LANG EN;FR;JA;DE;IT;SV;ES;RU;ZH-TW;ZH-CN

i.e. LANG ZH-TW , LANG EN

RaidenFTPD heeft standaard 9 ingebouwde talen voor de message bestanden. Ftp clients kunnen dit commando versturen naar de server, om zo direct gebruik te maken van message files in andere talen. Merk op dat het veranderen naar 'custom language message files' niet is toegestaan vanwege beveiligings redenen

Het verkrijgen van CRC32 waardes van een geupload of gedownload bestand

XCRC "FileName" StartPos Length

i.e. : XCRC "XXX.ZIP" 0 1356

de server zal de CRC32 waarde van het opgevraagde bestand terugsturen. Merk op dat de bestandsnaam gequote moet worden. De start positie is meestal 0 en de eind positie is meestal het einde van het bestand - 1

Het verkrijgen van de MD5 waarde van een geupload of gedownload bestand

XMD5 "FileName" StartPos Length

i.e. : XMD5 "XXX.ZIP" 0 1356

de server zal de MD5 waarde van het opgevraagde bestand terugsturen. Merk op dat de bestandsnaam gequote moet worden. De start positie is meestal 0 en de eind positie is meestal het einde van het bestand - 1

Dat is ALLES

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.4, 2024-05-24

FTP server | Streaming server | WEB server