Q : Hvordan gjøre RaidenFTPD om til en SSL støttet ftp server ?

notat : RaidenFTPD har innebygged SSL støtte etter v2.2 build 750+

A : RaidenFTPD støtter ikke SSL direkte, men er programmert til og funke med en SSL port tunnel programvare kalt IP*WORKS Secure Tunnel ™ ©/nsoftware , i denne artikkelen vil vi illustrere hvordan man setter opp Secure Tunnel, og en SSL støttet FTP klient CuteFTP Pro v1.0 ©2001 GlobalSCAPE, Inc.

Steg 1 : Sette opp Secure Tunnel

For og laste ned den 30 dagers trial versjonen av Secure Tunnel, gå til http://www.nsoftware.com/

og bare kjør setup.exe for og installere programvaren

etter at du har startet programvaren, klikk på Connectors fliken, også på new knappen

i denne dialogen kan du skrive inn hvilket som helst slags Service name, men husk og velge Service Type til FTP, og kryss av SSL sjekkboksen og sett Exposed Port til 990, på Internal Server: skriver du inn IP addressen til din FTP server, og på Internal Port: skriver du inn porten til din FTP server

klikk så på OK knappen og i hoveddialogen klikker du på Start knappen

Steg 2: Fyr i gang CuteFTP Pro klienten din

Gå til Site Managaer, lag en ny profil, i general fliken skriver du inn IP addressen til din Secure Tunnel server's IP (som regel den samme som FTP server IP address), når det er gjort, klikk på Type fliken, følg nøye med, dette er en viktig del, sett Protocol Type til FTP with SSL (Implicit encryption) på port 990, en annen viktig ting er at du må sette Data connection type til Use PASV

Steg 3: Kontroller at RaidenFTPD kjører

Steg 4: Nå bruker du CuteFTP Pro til og koble til din SSL secure tunnel

I oppkoblingsfasen vil du motta beskjeder om at SSL blir aktivert

I DATA connection fasen vil du se at DATA connection er beskyttet av SSL

 

Det var alt

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17