Q : Hvordan legger man til egne skreddersydde message files (eller nye language message files)

A : RaidenFTPD kommer med 10 språk av message files, og etter versjon 2.2, er det mulig og legge til flere skreddersydde user language files, for eksempel vil du legge til et nytt språk kallt, hebrew

Steg 1: rediger text fil kalt "RaidenFTPD.lang" og legg den i RaidenFTPD katalogen

inneholdet i denne filen skal bare være denne linjen

hbr-hebrew

hbr er forkortelsen og herbrew er beskrivelsen, dette er viktig, forkortelsen skal være 3 bokstaver, og beskrivelsen skal ikke inneholdet noe mellomrom, og - separerer mellom forkortelsen og beskrivelsen

Steg 2: gå til RaidenFTPD\message katalogen, og kopier eng-*.msg til tilsvarende hbr-*.msg

også kan du editere dem, skriv inn og lag hva du vil, restart RaidenFTPD sin user editor dialog, og nå kan du velge det nye språket som user's language message files

Det var alt

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17