Q : Hvordan legge en bruker til flere grupper

A : Du må ha RaidenFTPD v2.2 build48 eller nyere (det er den første versjonen som støtter dette). For å legge en bruker til flere grupper, må du først åpne bruker/gruppe-behandleren. I brukerens gruppefelt skriver du så inn brukerens grupper på følgende måte:

gruppe1,gruppe2,gruppe3

for eksempel:

root,nukers,sitebot

Merk at den første gruppen alltid er brukerens primære gruppe. Det er flere punkter som er viktig å forstå om brukere som er med i flere grupper

#1. Hvis en brukers nivå er super: Nå han legger til en bruker via site-kommandoen, vil den nye brukeren være i superbrukerens primære gruppe (i stedet for å være en flergruppe-bruker)

#2. Når en flergruppe-bruker lager en katalog eller fil, vil eiergruppen bli brukerens primære gruppe

#3. Brukerens gruppe-variabel vil bare returnere brukerens primære gruppe

#4. Når en bruker sender "site unfo"-kommandoen, vil alle gruppene til en bruker bli vist

Hvorfor bruke flere grupper?

Det er to hovedgrunner til å bruke flere grupper. Hvis du har katalogene

mappe-a eid av gruppe-a med modus 700

mappe-b eid av gruppe-b med modus 700

vil ikke brukerne fra gruppe-a kunne aksessere mappe-b (som er gruppe-b sine filer), og motsatt. Hvis du legger gruppe-a og gruppe-b til en administratorkonto ('admin,gruppe-a,gruppe-b'), kan administratoren aksessere begge katalogene.

Den andre grunnen til å bruke flere grupper, er at noen grupper har tilgang til spesielle kommandoer. Det er 2 spesielle grupper.

Spesielle grupper:

nukers : kan utføre "site nuke"-kommandoen

sitebot : Kan utføre "site authpass"-kommandoen

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17