Q : Hvordan legger jeg til S/KEY MD4/MD5/SHA-1 støtte til min FTP-klient?

Målgruppe : ftp-klient programvareforfattere / programmerere

A : RaidenFTPD støtter S/KEY engangs passord-verifisering (MD4/MD5/SHA-1). Vi er derfor glad for å kunne tilby RaidenSKEY Active-X kontrollen til FTP-klient forfattere GRATIS!

Steg 1: Last ned RaidenSKEY Active-X kontrollen herfra

Steg 2: Installering:

Pakk ut SKeyX.zip til en katalog (helst prosjektkatalogen din, bør være en fast katalog), og registrer komponenten. Utfør følgende kommando i den samme katalogen:

regsvr32 SKeyX.ocx

Steg 3: Åpne prosjektet ditt, og sett inn denne active-x kontrollen

Eksempel for Microsoft Visual C++

1. Åpne prosjektet ditt

2. Velg en dialogressurs, høyreklikk på den, og velg insert activex control

3. Finn "RaidenSkeyX Control", og klikk OK

4. I den samme dialogressursen høyreklikker du og starter Class wizard

5. Velg medlemsvariabel, finn kontrollen med ID IDC_RAIDENSKEYXCTRL1, og trykk på Add variable knappen

6. Nå vil MSVC spørre om du vil generere en "C++ wrapper class". Trykk JA

7. Når "Add Member Variable"-dialogboksen kommer frem, skriver du inn et passende navn (for eksempel m_skeyx)

8. Gå til .CPP kildefilen og inkluder den genererte raidenskeyx.h hodefilen

9. Forutsatt at du har eksportert denne kontrollens peker som p_skey (dette er din jobb):

10. Hvis du får svar fra server slik som:

331 Response to otp-md5 183 mule583 required for skey.

og brukerens passord er

aaaa

og du vil sende passordet tilbake til ftp-serveren, gjør du følgende:

Denne METODEN er tilgjengelig i active-x kontrollen:

CString CRaidenSkeyX::GetOtpResult(LPCTSTR passWord, LPCTSTR srvResponse, short type)

parameterliste:

LPCSTR passWord : i dette tilfellet er det 'aaaa'. Dette er brukerens passord, ukryptert

LPCSTR srvResponse : i dette tilfellet er det '331 Response to otp-md5 183 mule583 required for skey.'. Ja, du trenger ikke engang å klippe vekk noe, bare send hele strengen til denne metoden

short type : Her må du spesifisere hvilken krypteringstype du vil ha, Hvis du vil ha

S/KEY otp md4, setter du denne til 2

S/KEY otp md5, setter du denne til 3

S/KEY otp sha-1, setter du denne til 4

returverdi:

Det hashede passordet du må sende til serveren, slik som 'GOAT MITE DIME ALMA DOOM RAIN'. Når du sender dette tilbake til serveren, må det være på dette formatet: 'PASS GOAT MITE DIME ALMA DOOM RAIN<CR><LF>'

Hvis metoden ikke støtter algoritmen du har spesifisert, eller av en eller annen grunn feiler, er returverdien "" (tom streng)

11. Eksempel:

CString answer = p_skey->GetOtpResult("aaaa", "331 Response to otp-md5 183 mule583 required for skey.",3);

svaret blir nå "GOAT MITE DIME ALMA DOOM RAIN"

12. Til slutt, og viktigst av alt: installasjonsprogrammet ditt må automatisk registrere denne kontrollen på klientens maskin

Warning: License Agreement

Licensing the RaidenSKEYX ActiveX control for distribution
=============================================================================

The RaidenSKEYX ActiveX control

The RaidenSKEYX ActiveX control package allows you to include RaidenSKEYX.ocx in your 32-bit Windows applications, and to distribute these applications royalty-free if the following requirements are satistifed .

1:You can only distribute it with FTP Client software packages, not including FTP server packages

2.You must notify RaidenFTPD team before you distribute this activex control

3.You must put a copyright notice for this component in your readme file or software's about page

copyright owner : (C) RaidenFTPD team, 2001

4.Absolutely no warranty, if you use it or distribute it with your software package, you agree to use it with your own risk

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM, ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2, 2001/09/04