Q : Hvordan eksportere brukerkontoer fra andre systemer til RaidenFTPD?

Målgruppe: FTP-server innehaver, programmerer

A : RaidenFTPD har et eget GUI (grafisk brukergrensesnitt) samt SITE-kommandoer, slik at brukere kan opprette og redigere brukerkontoer på FTP-serveren. Noen ganger vil man imidlertid eksportere store mengder brukerdata fra et annet system, for eksempel en medlemsdatabase som skal ha FTP-server, eller en annen type FTP-server.

Fundamentet i RaidenFTPD er en konfigurasjonsfil (*.ftpd), og en brukerfil (*.user) som hører til denne ftpd-filen. Brukerfilen er en enkel tekst-fil med et fast format: hver linje i brukerfilen representerer en brukerkonto. Den følgende rubrikken beskriver formatet i en enkelt linje i brukerfilen:

m_username,iCLASS,m_password,m_group,m_allow_ftp_account,m_out_speed,m_in_speed,

m_ratio,m_maxlogin,m_no_ipchk,history_dn_kb,history_up_kb,m_comment,m_language,m_encpass,

m_credit_mb,m_selfkill,m_pass_type

 

m_username : Brukerens kontonavn, mellomrom er ikke tillatt. Maks 12 tegn
iCLASS : Brukerens klasse: 0=root, 1=super, 2=normal, 3=gjest
m_password : Brukerens passord (ren tekst). Maks 32 tegn (det skal ikke være kolon, ':', i passordet)
m_group : Brukerens gruppenavn, kan være flere grupper (kommaseparert, f.eks: gruppe1,gruppe2). Mellomrom er ikke tillatt
m_allow_ftp_account : FTP-konto. Hvis aktiv (brukeren kan logge inn) er dette feltet 1, ellers 0
m_out_speed : Brukerens maksimale tillatte nedlastingshastighet i KB/s. 0=ingen begrensing
m_in_speed : Brukerens maksimale tillatte opplastingshastighet i KB/s. 0=ingen begrensing
m_ratio : Brukerens 1:x opp/nedlastingsforhold (ratio), 3-> 1:3, 0=ingen begrensing
m_maxlogin : Maksimalt antall samtidige pålogginger for denne kontoen
m_no_ipchk : 1=Ingen IP-adressesjekk ved pålogging, 0=Utfør IP-sjekk
history_dn_kb : Totalt antall nedlastede KB
history_up_kb : Totalt antall opplastede KB
m_comment : Brukerens kommentar, maksimalt 32 tegn. Kolon, ':', er ikke tillatt
m_language : Brukerens språk (standard.....) se i ./message katalogen for flere muligheter
m_encpass : kryptert passord. Tom hvis passord ikke er kryptert
m_credit_mb : Brukerens kreditter i MB
m_selfkill : 1=Tillat bruker å drepe egne tilkoblinger ved å logge inn med !brukernavn, 0=ikke tilgjengelig
m_pass_type : 0=normal , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6=tving SSL , 7=Valgfritt Passord

og ny linje-tegnet er en enkel "\n". Nå kan du skrive ditt eget konversjonsprogram for lett å kunne flytte brukerkontoer fra andre systemer til RaidenFTPD.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/07/22