Q : Hvordan få RaidenFTPD til å virke med SMC Barricade rutere
A : Dette er hvordan du kan konfigurere RaidenFTPD med PASV-modus bak en SMC Barricade SMC7004BR (dette burde virke med andre modeller også, men SMC7004BR er den som har PASV-feilen) . PS! Denne ruteren endrer automatisk alle PASV kommandoer til P@SW


A. KONFIGURERING AV RUTEREN DIN

- skru på DHCP-serveren
- under DHCP Server/Fixed Mapping må du legge til maskinen med RaidenFTPD (i dette tilfellet: 192.168.123.103)
- under virtual server må du skru på service portene 20 og 21 for 192.168.123.103
- under virtual server må du skru på en serie med porter for PASV-modus for 192.168.123.103 (i dette tilfellet: 1140-1149 - Jeg tillater bare 10 tilkoblinger til RaidenFTPD, for hver tilkobling må du ha minimum 1 port).
Dette er alt som har med ruter-konfigurasjon å gjøre.

Vennligst legg merke til at 192.168.123.103 bare er et eksempel på en "privat IP adresse", det er sannsynligvis annerledes i ditt tilfelle


- under Setup/FTP-Servers må du sette USE DATA PORT RANGE til 1140 til 1149
- hvis du får en dynamisk IP-adresse fra ISPen din, må du sjekke http://www.raidenftpd.com/en/raiden-ftpd-doc/howto-setup-ip.html for info om hvordan du skal konfigurere ruteren slik at den bruker korrekt IP (hvis du bruker PASV-modus sender serveren IP og PORT til klienten)
- i RaidenFTPD.ini må du sette ALLOW_P@SW=1 (Dette er fordi SMC Barricade rutere (spesielt modell 7004BR) har en feil/funksjon hvor en inkommende PASV-kommando blir konvertert til P@SW, og således avvist av FTP-serveren). Nå blir P@SW håndtert som PASV av RaidenFTPD.
Dette er alt som har med konfigurasjon av RaidenFTPD å gjøre.

Det var alt! Raiden *skal* nå virke perfekt med ruteren din. Jeg har ikke testet dette med noen andre oppsett enn mitt eget, som er Win2K. Vennligst si i fra hvis det virker for deg også.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/11/18