P : Jak dodać obsługę S/KEY md4,md5,sha1 do mojego klienta FTP?

przeznaczone dla : autorów programów ftp / programistów

O : Program RaidenFTPD obsługuje zabezpieczenie S/KEY hasłem jednokrotnym (S/KEY one time password protection), md4, md5, sha-1, i cieszymy się, że możemy w ręce autorów programów klienckich do FTP za darmo oddać kontrolkę active-x RaidenSKEY (RaidenSKEY Active-X control)

Krok1 : ściąg kontrolkę RaidenSKEY Active-X stąd

Krok2 : Instalacja

Rozpakuj plik SKeyX.zip do katalogu (najlepiej katalogu Twojego projektu) , następnie zarejestruj komponent wydając w wierszu poleceń komendę

regsvr32 SKeyX.ocx

Krok3 : Otwórz swój projekt, następnie wstaw kontrolkę

Przykład dla środowiska Microsoft Visual C++

1.Otwórz plik projektu

2.Wskaż okienko dialogowe, kliknij prawym przyciskiem myszki->insert activex control

3.Znajdź kontrolkę RaidenSkeyX i kliknij OK

4.W tym samym okienku dialogowym , kliknij prawym przyciskiem myszki i uruchom Class wizard

5.Wybierz zakładkę zmiennych klasy (member variables), znajdź identyfikator kontrolki IDC_RAIDENSKEYXCTRL1, kliknij przycisk Add variable

6.Teraz MSVC zapyta Cię, czy chcesz wygenerować klasę C++ Wrapper dla niej, kliknij YES

7.Kiedy pojawi się okienko dialogowe Add Member Variable, wprowadź dla niego właściwą nazwę, np.: m_skeyx

8.Teraz idź do pliku źródłowego .CPP i wprowadź wygenerowany plik nagłówkowy raidenskeyx.h

9.Przypuszczalnie wyeksportowałeś ten wskaźnik kontroli jako p_skey (w końcu to Twoja praca)

10. Jeśli uzyskasz odpowiedź ze strony serwera:

331 Response to otp-md5 183 mule583 required for skey.

i hasło użytkownika to:

aaaa

kiedy potrzebujesz hasło, aby odpowiedzieć serwerowi FTP

to teraz całą tą METODĘ mamy dla Ciebie w kontrolce active-x

CString CRaidenSkeyX::GetOtpResult(LPCTSTR passWord, LPCTSTR srvResponse, short type)

lista parametrów:

LPCSTR passWord : w tym przypadku 'aaaa' , to hasło użytkownika, nie szyfrowane

LPCSTR srvResponse : w tym przypadku to '331 Response to otp-md5 183 mule583 required for skey.', rzeczywiście nie potrzebujesz niczego wycinać, a jedynie wysłać cały łańcuch do metody

short type : teraz musisz określić, jeśli oczekujesz rezultatów dla

S/KEY otp md4 , ustaw to na 2

S/KEY otp md5 , ustaw to na 3

S/KEY otp sha-1 , ustaw to na 4

wartości zwrotne :

podzielone hasło, które chcesz przekazać do serwera, dla przykładu 'GOAT MITE DIME ALMA DOOM RAIN', i kiedy chcesz odpowiedzieć serwerowi musisz zrobić to w formacie 'PASS GOAT MITE DIME ALMA DOOM RAIN<CR><LF>'

jeśli ta metoda nie obsługuje wyspecyfikowanego przez Ciebie algorytmu lub z jakiegoś powodu nie działa, zwróci wartość "" (pusty łańcuch)

11.Przukładowe wywołanie:

CString answer = p_skey->GetOtpResult("aaaa", "331 Response to otp-md5 183 mule583 required for skey.",3);

i odpowiedź "GOAT MITE DIME ALMA DOOM RAIN"

12.Ostatnie i najważniejsze - Twój program instalacyjny lub aplikacja powinny zarejestrować tą kontrolkę na komputerze klienta automatycznie

Ostrzeżenie : Warunki licencji

Licencja dla kontrolki active-x RaidenSKEYX ActiveX do dystrybucji
=============================================================================

Kontrolka active-x RaidenSKEYX ActiveX

Pakiet kontrolki RaidenSKEYX ActiveX pozwala na włączenie RaidenSKEYX.ocx do Twojej 32-bit aplikacji dla Windows, oraz do dystrybucji tych aplikacji bezpłatnie, jeśli spełnia następujące wymagania

1:Rozpowszechniać można jedynie pakiety z oprogramowaniem klienckim  do FTP, nie zawierające pakietów serwera FTP

2.Musisz zawiadomić zespół autorów RaidenFTPD zanim rozpoczniesz dystrybucję kontrolki

3.Muszisz zawrzeć informacje o prawach autorskich dla tego komponentu w Twoim pliku czytaj.to lub na stronie Twojego produktu

copyright owner : (C) RaidenFTPD team, 2001

4.Kontrolka nie posiada żadnej gwarancji działania, i jeśli zdecydujesz się na jej dystrybucję - robisz to tylko i wyłącznie na WŁASNE RYZYKO.

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08