P : W jaki sposób wyeksportować konta użytkowników do programu RaidenFTPD?

przeznaczone dla : właścicieli serwerów ftp / programistów

O : Program RaidenFTPD posiada własny graficzny interface użytkownika (GUI - Graphical user interface) oraz komendy "site" umożliwiające tworzenie/edycję kont użytkowników na serwerze ftp, jednak czasami możesz chcieć wyeksportować ogromną ilość danych o użytkownikach z innego systemu (najprawdopodobniej z jakiejś bazy danych) lub też z innego serwera ftp.

Każdy serwer RaidenFTPD ma plik konfiguracyjny serwera *.ftpd, a także plik użytkowników *.user związany z plikiem serwera *.ftpd, plik użytkowników to zwyczajny plik tekstowy w ustalonym formacie, każda linia w pliku użytkowników reprezentuje jedno konto użytkownika, a format każdej zawartej w tym pliku linii jest następujący:

m_username,iCLASS,m_password,m_group,m_allow_ftp_account,m_out_speed,m_in_speed,

m_ratio,m_maxlogin,m_no_ipchk,history_dn_kb,history_up_kb,m_comment,m_language,m_encpass,

m_credit_mb,m_selfkill,m_pass_type

 

m_username : nazwa konta użytkownika, znak spacji jest zabroniony, <= 12 znaków
iCLASS : klasa użytkownika, 0=root, 1=super, 2=normal, 3=guest
m_password : hasło użytkownika (czysty tekst) <= 32 znaków (upewnij się, że nie ma znaku ':' w haśle)
m_group : nazwa grupy użytkownika, może być więcej niż jedna (grupa1,grupa2), znak spacji jest zabroniony
m_allow_ftp_account : włączone konto ftp = 1, w innym przypadku 0
m_out_speed : limit prędkości pobierania plików (download) z serwera dla użytkownika w KB/S, 0=bez limitu
m_in_speed : limit prędkości ładowania plików na serwer (upload) dla użytkownikaKB/S , 0=bez limitu
m_ratio : stosunek dowload/upload dla użytkownika 1:x , 3-> 1:3 , 0=bez limitu
m_maxlogin : max ilość równocześnie zalogowanych na jedno konto użytkowników
m_no_ipchk : 1=logowanie bez sprawdzania adresu IP, 0=sprawdzanie zostanie wykonane
history_dn_kb : całkowita ilość pobranych danych w KB
history_up_kb : całkowita ilość załadowanych danych w KB
m_comment : komentarz użytkownika, max 32 znaki, znak ':' jest zabroniony
m_language : język użytkownika (domyślny.....) zobacz katalog ./message, żeby sprawdzić inne opcje
m_encpass : zaszyfrowane hasło, pozostaw puste jeśli już wybrałeś opcję clear text
m_credit_mb : kredyty użytkownika w MB
m_selfkill : 1=pozwól użytkownikowi na usunięcie własnej sesji komendą !username, 0=nie zezwalaj
m_pass_type : 0=normalne , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6= wymuszaj SSL , 7=jakiekolwiek haslo

znakiem nowej linii jest "\n", teraz możesz już w łatwy sposób napisać własne narzędzie służące do konwersji kont użytkowników z innych systemów do programu RaidenFTPD.

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08