P : W jaki sposób program RaidenFTPD współpracuje z routerami oddziałowymi SMC (SMC Barricade routers)?
O : Znajdziesz tutaj opis jak skonfigurować program RaidenFTPD w trybie PASV tak, ażeby pracował za routerem oddziałowym SMC model SMC700BR (SMC Barricade SMC7004BR) - program skonfigurowany w ten sposób winien działać także z innymi routerami, jednak model SMC 7004BR został wybrany nieprzypadkowo, gdyż to właśnie w nim znajduje się błąd obsługi trybu PASV). PS. Router ten automatycznie *poprawia* wszystkie komendy trybu PASV na P@SW


A. KONFIGURACJA ROUTERA

- włącz serwer DHCP
- w opcjach serwera DHCP/ustalone mapowanie (DHCP Server/Fixed Mapping) musisz dodać komputer na którym działa program RaidenFTPD (w tym przypadku: 192.168.123.103)
- w opcjach serwera wirtualnego (virtual server) musisz włączyć usługę na portach 20 i 21 dla adresu 192.168.123.103
- w opcjach serwera wirtualnego (virtual server) musisz włączyć opcję zakresu portów dla trybu PASV dla adresu 192.168.123.103 (w tym przypadku: 1140-1149 - pozwalam jedynie na 10 połączeń do programu RaidenFTPD, a na każde połączenie potrzebujesz min 1 port).
I tyle, jeżeli chodzi o konfigurację routera.

Zwróć uwagę, że adres 192.168.123.103 to jeden z adresów z prywatnej puli, i może się różnić od adresu w Twoim środowisku.


- w opcjach Setup/FTP-Servers musisz zaznaczyć USE DATA PORT RANGE od 1140 do 1149
- jeśli Twój dostawca usług internetowych przydziela Ci adres dynamicznie - przeczytaj http://www.raidenftpd.com/en/raiden-ftpd-doc/howto-setup-ip.html , gdzie znajdziesz informacje jak skonfigurować router, żeby otrzymywał poprawny adres IP (kiedy używasz trybu PASV serwer wysyła adres IP oraz numer PORTU do klienta)
- w pliku RaidenFTPD.ini musisz ustawić opcję ALLOW_P@SW=1 (ponieważ niektóre spośród routerów oddziałowych SMC, w szczególności zaś model 7004BR) obarczone są błędem w wyniku którego przychodząca komenda PASV jest przekształcana w komendę P@SW i w konsekwencji zostaje odrzucona przez serwer FTP). Po tym zabiegu P@SW będzie obsługiwana przez program RaidenFTPD jako komenda PASV.
I tyle, jeżeli chodzi o konfigurację programu RaidenFTPD.

Zgadza się! Teraz program RaidenFTPD *powinien* bezkonfliktowo pracować z routerem. Jednakże nie testowałem tego na innym systemie operacyjnym niż mój własny - Win2K. Jeśli wszystko będzie działało i u Ciebie - proszę prześlij nam wiadomość.

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08