P : Jak wyłączyć lub podmienić wbudowane w program RaidenFTPD komendy "site"?

O : Na początek upewnij się, że używasz wersji programu RaidenFTPD v2.2 build 486+ lub nowszej, i jeżeli tak jest, w pliku konfiguracyjnym serwera *.ftpd możesz zauważyć następujące linie

EXCEPT_SITE_CMD_R=
EXCEPT_SITE_CMD_S=
EXCEPT_SITE_CMD_N=
EXCEPT_SITE_CMD_G=

jeśli ich tam nie ma, otwórz tryb edycji serwera (FTP-server editor) z interface'u programu RaidenFTPD i ponownie zapisz plik *.ftpd, wówczas linie takie zostaną wygenerowane


wyłączanie poleceń "site"  dla użytkowników z poziomem "root"

i tak np.: jeśli chcesz wyłączyć polecenie "site adduser", lub "site deluser" dla użytkownika z poziomem "root", edytuj linię

EXCEPT_SITE_CMD_R=

aby wyglądała tak

EXCEPT_SITE_CMD_R=adduser,deluser

jeśli chcesz wyłączyć komendy "site" dla użytkownika z poziomem "super", edytuj

EXCEPT_SITE_CMD_S=

jeśli chcesz wyłączyć komendy "site" dla użytkownika z poziomem "normal", edytuj

EXCEPT_SITE_CMD_N=

jeśli chcesz wyłączyć komendy "site" dla użytkownika z poziomem "guest", edytuj

EXCEPT_SITE_CMD_G=

 

podmiana wewnętrznych poleceń "site"

kiedy wyłączysz którąkolwiek z komend "site", możesz dodać ja z zewnątrz postępując wg zasad określonych w site command sdk

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08