P : W jaki sposób używać wbudowanego w program RaidenFTPD mechanizmu dodatkowych poleceń?

O : Przede wszystkim będziesz potrzebował programu RaidenFTPD v2.2 build 612+ lub nowszego, w starszych wersjach, kiedy chciałeś przygotować polecenie zewnętrzne dla programu musiałeś postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie http://www.raidenmaild.com/download/siva/images/scmdsdk.zip, musiałbyś także zbudować własny mechanizm określający, czy chcesz przetwarzać łańcuch poleceń, czy też nie.

W programie RaidenFTPD v2.2 build 612+ znacznie łatwiej stworzyć mechanizm poleceń dodatkowych "site", ponieważ teraz rozpoznają one poziom użytkownika i linię poleceń.


Edytowanie pliku .ini mechanizmu uruchamiania polecen "site"

Każdy plik konfiguracyjny serwera .ftpd możną przypisać z plikiem .ini mechanizmu uruchamiania poleceń dodatkowych "site", kiedy pierwszy raz instalujesz program RaidenFTPD nie zostanie to zrobione automatycznie, musisz więc ściągnąć ten plik szablonu klikając tutaj

w tym pliku zobaczysz 4+4 sekcje od [ROOT] do [GUEST] (oraz [EGGDROP-ROOT] do [EGGDROP-GUEST]), to identyfikatory poziomu użytkownika

[root]
[super]
[normal]
[guest]

[EGGDROP-root]
[EGGDROP-super]
[EGGDROP-normal]
[EGGDROP-guest]

teraz jeśli chcesz, aby program RaidenFTPD uruchomił c:\xxx\ooo.exe kiedy użytkownik o poziomie ROOT wysyła komendę site xxx1, musisz dodać linię poniżej sekcji [ROOT] 'xxx1=exec://c:\xxx\ooo.exe', więc Twój plik inni będzie wyglądał tak:

[root]
xxx1=exec://c:\xxx\ooo.exe

Te same zasady odnoszą się do sekcji [EGGDROP-*], powodują wywołanie zdarzeń eggropa.

Następnie zapisz ten plik w ODPOWIEDNIM MIEJSCU, a więc zapisz go w następującej strukturze katalogów:

$RaidenFTPD_Program_Dir\VirtualFS\$ServerName\sitecmd.ini

$RaidenFTPD_Program_Dir : ścieżka, gdzie zainstalowany jest program RaidenFTPD

$ServerName : nazwa serwera z pliku *.ftpd, zwróć uwagę, że nie powinna oba zawierać znaków ? * :

Kolejność wykonywania komend "site"

Teraz mamy 3 rodzaje komend "site", wbudowane w program, zewnętrzne polecenia korzystające z onSiteCmd~onSiteCmd4, oraz zewnętrzne używające mechanizmu uruchamiania dodatkowych poleceń, kolejność ich uruchamiania jest następująca:

polecenia wbudowane (built-in site commands) > zewnętrzne używające mechanizmu poleceń dodatkowych (site command dispatcher) > zewnętrzne polecenia onSiteCmd~onSiteCmd4

uwaga : tylko w przypadku, kiedy wewnętrzne polecenia zostaną wyłączone, zewnętrzne polecenia nie będą używane

uwaga : jeśli komenda "site" jest obsługiwana przez mechanizm uruchamiania dodatkowych poleceń (site command dispatcher), łańcuch poleceń nie zostanie przesłany do poleceń onSiteCmd~onSiteCmd4

Zobacz także :

Jak tworzyć komendy "site" programu RaidenFTPD

Jak wyłączyć lub podmienić wbudowane komendy "site"

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08