P : Jak skonfigurować program CuteFTP Pro v2 żeby połączyć się z programem RaidenFTPD używając SSL?

O : Przede wszystkim upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD jest nowsza niż v2.2 build 800+, i że Twoja licencja SSL jest aktywna (opcja dostępna tylko w wersjach komercyjnych), następnie uruchom aplikację CuteFTP Pro v2.0 by GlobalSCAPE, Inc.

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (niejawne SSL włączone) to 123.123.123.123 PORT 990 << (domyślny port dla niejawnego SSL), jeśli chcesz używać jawnego SSL, musisz się upewnić, że masz wersję programu RaidenFTPD nowszą niż v2.2 build 800

Krok 1: Uruchom klienta ftp CuteFTP Pro 2

Wybierz opcję "site manager", stwórz profil, w ogólnej zakładce (General) wprowadź adres IP swojego połączenia RaidenTunnel/SSL IP 123.123.123.123 (zwykle odpowiadający adresowi IP Twojego serwera FTP), następnie wybierz zakładkę typu (Type), i tu ostrożnie - gdyż to ważna część - ustaw teraz typ protokołu na następujący FTP with SSL (Implicit encryption) na porcie 990, kolejną istotną rzeczą, którą musisz zrobić jest ustawienie typu połączenia danych (Data connection) na Use PASV, nie zaznaczaj opcji Clear Data channel jeśli połączenie RaidenTunnel/SSL domyślnie ustawione było na szyfrowanie obydwóch kanałów - połączenia i danych (opcja ta jest niedostępna w programie CuteFTP Pro v1).

uwaga : jeśli łączysz się z serwerem RaidenFTPD z włączoną opcją SSL, możesz włączyć opcję czystego kanału danych 'Clear Data Channel', i jeśli to zrobisz - strumień danych nie będzie szyfrowany (szyfrowane będą jedynie polecenia), skutkiem czego będzie szybsza wymiana danych niż w przypadku przesyłu danych przez bezpieczny kanał SSL

Krok 2: Użyj klienta CuteFTP Pro do połączenia z bezpiecznym tunelem SSL programu RaidenFTPD

Kiedy po raz pierwszy łączysz się z serwerem ftp używającym transmisji SSL zostaniesz zapytany o zaakceptowanie certyfikatu serwera - i jeżeli się zgodzisz - połączenie będzie kontynuowane

w fazie połączenia wyświetlona zostanie informacja o uzgodnieniu bezpiecznego połączenia SSL

W trakcie przesyłu DANYCH można zauważyć, iż DANE te również są zabezpieczone przez SSL

 

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.