P : Jak skonfigurować program Igloo FTP Pro żeby połączyć się z programem RaidenFTPD używając SSL?

O : Przede wszystkim upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD jest nowsza niż v2.2 build 800+, i że Twoja licencja SSL jest aktywna (opcja dostępna tylko w wersjach komercyjnych), następnie uruchom aplikację Igloo FTP Pro 3.1+ by www.iglooftp.com

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (jawne SSL włączone) to 90.0.0.1 PORT 1081, jeśli chcesz używać jawnego SSL, musisz się upewnić, że masz wersję programu RaidenFTPD nowszą niż v2.2 build 800

Krok 1: Uruchom klienta ftp Igloo FTP Pro 3.1+

Wybierz opcję "site manager" i stwórz nowy profil wprowadzając poprawny adres IP, port, nazwę użytkownika i hasło, następnie zaznacz dwie opcje w Zaawansowanych (advanced): opcję "Advanced options" i opcję "Security options" - pojawią się wówczas dodatkowe zakładki

Kiedy już to zrobisz wybierz zakładkę Zaawansowane (Advanced),  i zaznacz opcję PASV

Następnie wybierz zakładkę Bezpieczeństwo (Security), ustaw opcję Protokół (Protocol) na "TLSv1 with SSLv2 support", a opcję Szyfrowania (Encrypt) na "Commands, Transfers"

Krok 2: Użyj teraz klienta Igloo FTP Pro żeby połączyć się bezpiecznym tunelem SSL programu RaidenFTPD

Podczas połączenia będziesz widział proces negocjacji połączenia SSL w oknie wiadomości

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.