P : Jakie specjalne funkcje obsługuje program RaidenFTPD?

O : Program RaidenFTPD obsługuje polecenia wymienione poniżej, a komendy zaznaczone na czerwono są dodatkowymi funkcjami ftp, niektóre z nich nie są nawet zgodne z RFC, jeśli zamierzasz napisać własnego klienta ftp możesz rozważyć obsługę programu RaidenFTPD i wykorzystanie tej rozszerzonej grupy komend, żeby aplikacja współpracowała lepiej z serwerem RaidenFTPD

USER
PASS
CWD
CDUP
REIN
DELE
XMKD
MKD
RETR
ABOR
STOR
STOU
APPE
SIZE
MDTM
RMD
TYPE
SYST
QUIT
REST
RNFR
PORT
NLST
LIST
SITE
RNTO
NOOP
PASV
CLNT
STAT
EPRT
EPSV
PROT
PBSZ
AUTH
IDNT
FEAT
LANG
XCRC
XMD5

 

Ustawianie dokładnej daty i czasu plików

MDTM YYYYMMDDHHMMSS /path/filename

YYYY = rok MM = miesiąc DD = dzień HH = godzina MM = minuty SS = sekundy

/path/filename oznacza pełną lub względną nazwę pliku, może zawierać znak spacji

Pobieranie dokładnej daty i czasu pliku

MDTM /path/filename

/path/filename oznacza pełną lub względną nazwę pliku, może zawierać znak spacji

Uzyskasz odpowiedź z serwera ftp zawierającą datę i czas pliku w formacie YYYYMMDDHHMMSS

Ustawianie typu klienta ftp

CLNT Client_Name Version

Kiedy klient ftp wysłał komendę do programu RaidenFTPD potrafi on rozpoznać typ klienta ftp i wyświetlić go w konsoli monitorującej serwera

Ustawianie poziomu bezpieczeństwa połączenia

PROT C lub PROT P

Jeśli klient ftp połączono jest przy użyciu SSL istnieje możliwość zmiany poziomu bezpieczeństwa połączenia danych (Data Connection security level) w dowolnym momencie poprzez wysłanie polecenia PROT C lub PROT P, gdzie 'C' oznacza brak zabezpieczeń (Clear) - brak integralności i prywatności, zaś 'P' oznacza Prywatność (Private) - zapewnia integralność i prywatność

Ustawianie wielkości bufora protekcji

PBSZ 0

Według RFC polecenie 'PBSZ 0' musi zostać przesłane przed komendą PROT, jednak jest to jedyna komenda ignorowana przez program RaidenFTPD

Wstęp do uzgadniania połączenia przy użyciu jawnego SSL

AUTH SSL

Jeśli klient łączy się z programem RaidenFTPD na port jawnego SSL serwer zwróci odpowiedź 234 AUTH Command OK. Initializing SSL connection. po tym, jak serwer otrzyma polecenie AUTH SSL i wówczas rozpocznie ustalanie bezpiecznego połączenia SSL z klientem

Specyfika komend bouncera : ustalanie źródłowego adresu IP klienta

IDNT *@IP:IP

Komenda ta dopuszczana jest jedynie z adresu IP bouncera, i musi zostać ona przesłana przed poleceniem USER xxxx, wraz z komendą IDNT, sprawdzenie adresu IP klienta jest możliwe nawet wówczas, kiedy wszystkie połączenia zostały nawiązane przez bouncer, zauważ jednak, że bouncer nie może pozwolić klientowi ftp na wysłanie jego komendy bezpośrednio do serwera ze względów bezpieczeństwa

Uzyskiwanie spisu opcji programu RaidenFTPD

FEAT

serwer zwróci aktualną listę obsługiwanych opcji do klienta ftp, dzięki czemu klient ftp może łatwo zidentyfikować serwer RaidenFTPD ze względu na ich unikalność

Ustawianie żądanego języka wiadomości

LANG EN;FR;JA;DE;IT;SV;ES;RU;ZH-TW;ZH-CN

np. : LANG ZH-TW , LANG EN

Program RaidenFTPD posiada wbudowane pliki wiadomości w 9 językach, programy ftp mogą przesłać do serwera prośbę o zmianę języka w trakcie połączenia, jednak zmiana na własny język wiadomości zostanie zabroniona ze względów bezpieczeństwa

Pobieranie wartości sumy kontrolnej CRC32 ładowanego lub pobieranego pliku

XCRC "FileName" StartPos Length

np. : XCRC "XXX.ZIP" 0 1356

serwer zwróci wartość sumy CRC32 określonego pliku, zauważ, że nazwa pliku musi znajdować się w cudzysłowiu, pozycją początkową jest zazwyczaj 0 a końcową jest koniec pliku - 1

Pobieranie wartości MD5 ładowanego lub pobieranego pliku

XMD5 "FileName" StartPos Length

np. : XMD5 "XXX.ZIP" 0 1356

serwer zwróci wartość MD5 określonego pliku, zauważ, że nazwa pliku musi znajdować się w cudzysłowiu, pozycją początkową jest zazwyczaj 0 a końcową jest koniec pliku - 1

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.