P : Jak użyć programu MOVEit freely (z opcją SSL) żeby połączyć się z programem RaidenFTPD używając SSL?

O : Przede wszystkim upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD jest nowsza niż v2.2 build 1285+, że Twoja licencja SSL jest aktywna (jeśli posiadasz wersję z licencją SSL), następnie uruchom aplikację MOVEit freely (2.2.0.2+) by www.stdnet.com , software download link z włączonym SSL

MOVEit freely jest obsługującym SSL klientem ftp pracującym w trybie konsoli i stanowi lepszą alternatywę dla wybudowanego w system Windows narzędzia tekstowego "ftp" (które nie obsługuje trybów SSL/TLS)

OSTRZEŻENIE: używana przez Ciebie wersja programu MOVEit freely musi być nowsza niż 2.2.0.2

OSTRZEŻENIE: używana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD musi być nowsza niż v2.2 build 1285+

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (jawne SSL włączone) to 192.168.0.1 PORT 991

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (niejawne SSL włączone) to 192.168.0.1 PORT 990

Krok 1: Uruchom klienta ftp MOVEit freely (najpierw możesz chcieć uruchomić linie poleceń, w systemach Windows 98/Me zrób to pisząc w menu Start->Uruchom (Start menu->Run) polecenie command.exe, w systemach Windows 2000/XP pisząc w menu Start->Uruchom (Start menu->Run) polecenie cmd.exe)

Żeby połączyć się z serwerem RaidenFTPD używając bezpiecznego połączenia z jawnym SSL, wpisz następujące polecenie w otwartym wcześniej trybie linii poleceń

C:\Program Files\MOVEit>ftps -a -e:tls-p 192.168.0.1 991
220-This server is for private use only
220-If you do not have access to this server
220-Please disconnect now
220 Please enter your login name now.
234 AUTH Command OK. Initializing SSL connection.
Connected to 192.168.0.1.
User: user
331 Password required for user .
Password: *******
230- custom site msg not found.
230 User user logged in , proceed.
ftp>

Żeby połączyć się z serwerem RaidenFTPD używając bezpiecznego połączenia z niejawnym SSL, wpisz następujące polecenie w otwartym wcześniej trybie linii poleceń

C:\Program Files\MOVEit>ftps -a -e:implicit 192.168.0.1 990
220-This server is for private use only
220-If you do not have access to this server
220-Please disconnect now
220 Please enter your login name now.
Connected to 192.168.0.1.
User: user
331 Password required for user .
Password: *******
230- custom site msg not found.
230 User user logged in , proceed.
ftp>

 

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.