FTP server
Q : Lägga till användare i flera grupper

A : För att kunna lägga till användare i flera grupper behöver du minst version RaidenFTPD v2.2 build48+.


För att lägga till användaren i flera grupper:
1.Öppna user/groups editorn,
2. Fyll i de gruppnamn som användaren tillhör enligt nedanstående format

group1,group2,group3

ex:

root,nukers,sitebot

Notera att den första gruppen ALLTID är den primära gruppen som användaren tillhör.
Det finns ett antal saker att tänka på vid hanteringen av användare som tillhör flera grupper:

#1. Om användaren tillhör gruppen super som primärgrupp och lägger upp en ny användare via site kommandot kommer denna användare som standard att ENDAST tillhöra super gruppen.

#2. När en användare som tillhör flera grupper skapar en ny katalog eller fil kommer "ägargruppen" endast att vara användarens primära grupp.

#3.Om man användare variabeln för användarens grupptillhörighet kommer den bara att returnera användarens primära grupp.

#4. När man skickar kommandot site unfo kommer ALLA användarens grupper att visas.

Varför lägga till användare i flera grupper

Det finns 2 stycken viktiga orsaker:

Om du har två kataloger,

dir-a ägs av gruppen group-a med rättigheter 700

dir-b ägs av gruppen group-b med rättigheter 700

har inte användare i group-a åtkomsts till katalogen dir-b och användare i group-b har inte tillgång till katalogen dir-a.

Om du nu lägger till en användare som tillhör både dessa grupper (group-a,group-b) kan han/hon komma åt båda katalogerna och dess filer.

Den andra orsaken är att det finns fördefinierade grupper som kan använda speciella site kommando.
För tillfället finns det två stycken fördefinierade grupper.

Mer information angående dessa grupper finns i nästa avsnitt.

Special groups

nukers : kan använda kommandot site nuke.

sitebot : kan använda kommandot site authpass

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)