FTP server
Q : Hur man sätter upp konton med engångslösenord

A : För att kunna använda engångslösenord krävs minst RaidenFTPD v2.2 build61+
Du behöver också en FTP klient som kan hantera engångslösenord, exempel på klienter som klarar engångslösenord är CuteFTP PRO , FFTP

För att kunna skicka lösenord över osäkra förbindelser som Internet används olika tekniker som S/Key MD4/MD5. 
När man loggar in skickar servern en slumpmässig text till klienten beräknad på det korrekta lösenordet samt en del andra faktorer, detta gör att klientens svar (lösenordet) ser annorlunda ut varje gång inloggningen sker.
Fördelen är att även om din inloggning på RaidenFTPD blir avlyssnad så är lösenordet skyddat genom denna kryptering.

Ändra en befintlig användare till att använda engångslösenord:

Öppna user/group editorn, välj användaren från listan, SKRIV IN LÖSENORDET IGEN och ändra sedan lösenordsskyddet från "Clear Text" till "S/KEY MD5".
Klicka på "update user" knappen och du är klar.

Nästa steg blir att ställa in FTP klienten så att den också använder engångslösenord.
I detta exemplet används CuteFTP Pro:
Starta programmet, klicka på "site entry" och öppna egenskaperna för denna FTP server.
Klicka på fliken "Type" och välj alternativet "MD5 (S/Key) från gruppen "password protection". Klicka sedan på OK.

Försök nu ansluta till RaidenFTPD med CuteFTP Pro.
Anslutningen skall nu se ut ungefär så här: (eftersom vi använder engångslösenord kommer en del att se annorlunda ut)

220 Please enter your login name now (celeron-800).
COMMAND:> USER peter
331 Response to otp-md5 192 mule611 required for skey.
COMMAND:> PASS CARE TEE WALL CLOG BURL DESK
230-Welcome to the XXXX FTP-SERVER

Nu använder du S/Key krypterade lösenord och försvårar på det viset andra att avlyssna ditt lösenord.

Notera att: 

* S/Key engångslösenordet måste användas av BÅDE server OCH klienten för att det skall fungera. Det kommer alltså INTE att fungera genom att slå på det BARA på klienten alternativt servern.
Det kan finnas klienter automiskt känner av vilken typ av lösenord som används. I denna stund känner inte RaidenFTPD teamet till någon sådan klient.

* RaidenFTPD kan hantera S/Key MD4 / MD5 / SHA-1

* Det kommer INTE att fungera om din klient INTE kan hantera S/KEY engångslösenord, vi rekommenderar CuteFTP Pro v1.0, FlashFXP eller Ftp Voyager.

* När man lägger till en ny användare via SITE kommandot används INTE engångslösenord som standard utan lösenordet i klartext som vanligt.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/02/14

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)