FTP server

Q : Hur man importerar användarkonton till RaidenFTPDfrån andra system.

målgrupp : ftp server ägare / programmerare

A : RaidenFTPD har ett eget GUI (Graphical user interface) och SITE kommando som kan användas för att skapa/ändra användar konton på FTP servern.
Det kan hända att man behöver importera en stor mängd användare från något annat system (troligtvis från en annan medlems databas eller något annat ftp system).

Grundläggande är att varje RaideFTPD server har sin egen konfigurationsfil (*.ftpd) och användar databas (*.user). Användar databasen är en vanlig textfil med fast format.
Varje rad motsvarar en användare och raden definieras enligt rutan nedan.

m_username,iCLASS,m_password,m_group,m_allow_ftp_account,m_out_speed,m_in_speed,

m_ratio,m_maxlogin,m_no_ipchk,history_dn_kb,history_up_kb,m_comment,m_language,m_encpass,

m_credit_mb,m_selfkill,m_pass_type

 

m_username : användarnamnet , mellanslag får inte användas,  <= 12 tecken.
iCLASS : användarens rättigheter,  0=root , 1=super , 2=normal , 3=guest
m_password : användarens lösenord (i klartext) <= 32 tecken (lösenordet får inte innehålla tecknet ':' )
m_group : användarens grupp, kan vara flera (group1,group2) , mellanslag är inte tillåtet
m_allow_ftp_account :  ftp kontot aktivt = 1, inaktivt = 0
m_out_speed : användarens max hastighet i KB/s vid nerladdning. 0=ingen övre gräns
m_in_speed : användarens max hastighet i KB/s vid uppladdning. 0=ingen övre gräns
m_ratio : användarens ratio , 1:x, 3-> 1:3 , 0=ingen ratio
m_maxlogin : max antal samtidiga inloggningningar för kontot
m_no_ipchk : 1=anslut utan att kolla ip-adressen, 0=utför kontroll
history_dn_kb : totalt antal hämtade KB
history_up_kb : totalt antal uppladdade KB
m_comment : avändarens kommentar, max 32 tecken, ':' får inte användas
m_language : användarens språk. Bestämmer vilka .message filer som skall användas.
m_encpass : krypterat lösenord, lämna blankt om lösenord i klartext skall användas
m_credit_mb : användarens kredit i MB
m_selfkill : 1=tillåt användaren att "döda" tidigare anslutningar genom att logga in med ett utropstecken (!) framför användarnamnet, 0=inte tillåtet
m_pass_type : vilken typ av lösenod skall användas. 0=normal , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6=force SSL , 7=Valfritt lösenord

ny rad tecknet är ett enkelt "\n", nu har du möjlighet att skapa egna konverterings program för att lägga till nya konton.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/07/22

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)

FTP server WEB server Streaming server