FTP server
Q : Vad betyder inställningarna i raidenftpd.ini?

A : Raidenftpd.ini finns i program katalogen och skapas automatiskt om den inte finns när du startar raidenftpd.exe.
Tillägg i denna fil kan göras vid nya versioner, här listas de som var tillgängliga för RaidenFTPD ver 2.2 build 965+.

[SYSTEM]

START_MINIMIZE=0 (starta RaidenFTPD minimerat. 0=nej 1=ja 2=osynligt)

LOG_SCREEN=1 (visa loggning på skärmen. 0=nej 1=ja)

URL_DECODE=0 (konvertara "råa" url sökvägar. Till exempel %20 blir ett mellanslag. 0=nej 1=ja)

USE_ACL=1(använd raidenftpd.acl filer, ägarskap på filnivå. 0=nej 1=ja, rekommenderas  vara 1)

ALLOW_P@SW=1(översätter P@SW till PASV, en del routrar klarar inte detta)


[DEFAULTS]

ADDUSER_LOGINS=2 (max antal samtidiga inloggningar om du inte anger något annat när du använder kommandot SITE ADDUSER , 0~9)

ADDUSER_RATIO=3 (den ratio som kommer att användas när du lägger till en användare med kommandot SITE ADDUSER, 0~9 , 0 är ingen ratio)

ADDUSER_MBCRED=0 (den kredit som ligger som standard när du använder kommandot SITE ADDUSER, endast siffror)

ADDUSER_NOIPCHK=0 (kontrollera INTE ip-adressen på användaren när du använder kommandot SITE ADDUSER, 0=på 1=av)

ADDUSER_LEVEL=3 (den nivå som används som standard vid kommandot SITE ADDUSER, 0=root 1=super 2=normal 3=guest)

ADDUSER_COMMENT=NOT SET (den kommentar som används vid kommandot SITE ADDUSER  , max 30 tecken,
Använd INGA ovanliga tecken)

ADDUSER_SELFKILL=0 (tillåt att användaren "dödar" tidigare avbrutna inloggningningar när du använder kommandot SITE ADDUSER, 0=nej 1=ja)

ADDUSER_PASSTYPE=0 (standard lösenords typ, 0=normal , 2=s/key md4 , 3=s/key md5 , 4=s/key sha-1 , 6=force SSL , 7=Valfritt lösenord)

SU_CAN_DELUSER=0 (tillåt att super nivå användare kan ta bort andra användare i samma grupp, 0=nej 1=ja)

SHOW_TOP_HEADER=1 (visa sidhuvud och sidfot när du använder utop/dtop, sätt värdet till 0 och du kan använda dina egna sidhuvud/sidfot)

STAT_MAX_ROWS=10 (max antal rader som returneras när du visar vecko-toppen av uploaders/downloaders)

DUPE_MAXROWS=6 (max antal rader som skall returneras vid site dupe/srch)

CH_OWN_PASS=1(tillåt att normal användarna ändrar sina lösenord genom att använda site chpass, 0=nej 1=ja)

SHOW_DIR_SIZE=0 (om satt till 1 visas katalogens storlek vid listning av kataloger !!långsammare!!)

TRIGGER_EVENT_UNDER_HIDDEN_PATH=0 (sätt till 1 och händelser blir triggade även om du bfinner dig i virtuella kataloger där du egentligen har "gömd" status)

DEF_PRELOGIN_LINE=Please enter your login name now (standard inloggningsmeddelande)

DEF_LISTED_LINE=Transfer finished successfully. Data connection closed (standard meddelande vid listning av kataloger)

WARNING_ON_NO_ROOT=1 (sätt till 0 om du inte vill ha ett varningsmeddelande om rot katalog saknas när användare loggar in)

LARGE_USER_DB=0 (sätt till 1 om du har väldigt många användare i databasen, oftast > 300 användare. En del realtids synkningar till dik kommer att bli lidande)

DISABLE_UD_TOPS=0 (sätt till 1 om du vill ta bort funktionen SITE UTOP/DTOP, om du har fler än 500 användare kan det vara användbart)

SHOW_DIR_SIZE_UNC=0 (sätt till 1 om du vill visa storleken även på kataloger som är mappade via UNC sökvägar. !!väldigt långsamt!!)

AUTO_FIX_SFV=0 (om satt till 1 fixas automatiskt dåliga .sfv filer till)

AUTO_DEL_GCID=0 (isätt till 1 om du vill att *.gcid filer skall tas bort automatiskt från outout katalogen, sätt till 0 vid kontroll av skript)

TRIGGER_EXT_SCMD_FOR_INT_SCMD=0 (sätt till 1 om du vill att externt definerade SITE kommande skall triggas även om de redan blivit behandlade internt)

RENAME_BAD_FILE=1 (sätt till 0 om du inte vill byta namn på dåliga filer till .bad)

DUPECHK_CHK_FILE=1 (sätt till 1 om du vill att dupe checker skall kontrollera filnamn, 0 om du inte vill ha den funktionen)

DUPECHK_ALSO_CHK_DIR=1 (sätt till 1 om du vill att dupe checker skall kontrollera katalognamn också)

TRIGGER_SITEMOVE_FIRST=0 (sätt till 1 om du vill att SITE MOVE funktionen skall kontrolleras INNAN filer/kataloger flyttas av RaidenFTPD)

SCRIPT_TIMEOUT=1 (sätt till 0 om du inte vill att skript skall kunna drabbas av timout, 120 sekunder)

eftersom en del inställningar är för avancerade användare kan dessa inte nås via det grafiska gränsnittet.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/04/21

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)