FTP server
Q : var kan jag hitta/ändra de olika meddelande som visas till exempel vid inloggning?

A : I programkatalogen för RaidenFTPD finns en katalog som heter 'message', i den katalogen finns flera *.msg filer.
Du kan ändra dessa med valfri texteditor (till exempel Anteckningar) eller den inbyggda meddelande editorn i RaidenFTPD.
Innan du ändrar i dessa måste du veta vilken som visas vid vilket tillfälle och på vilket språk.

När du lägger till en användare kan du välja ett språk för denna användare, detta värde används för att bestämma vilken meddelande fil som skall visas. Om du lägger till en användare med språkalternativet inställt på japanska kommer RaidenFTPD att använda jpn-*.msg filerna i message katalogen och om du väljer det engelska språket kommer eng-*.msg filerna att användas. 

Om du tittar i 'message' katalogen kommer du att hitta ungefär 10 fördefinierade språkfiler, självklart kan du skapa egna språkfiler. Det finns dock några special meddelande som heter default*.msg som används vid de tillfällen då programmet inte kan avgöra vilket språk som skall användas.

Nedan följer en lista på händelser och vilka filer som kommer att visas.


visas efter lyckad login: *-welcome.msg
visas efter en fil är uppladdad: *-uploaded.msg
visas efter en mp3 fil är uppladdad: *-mp3.msg
visas efter att innehållet i en katalog har listats : *-listed.msg
visas efter att en redan befintlig fil har laddats upp: *-dupe.msg
visas efter att användaren loggat ut: *-goodbye.msg
visas efter en användare laddat ner en fil: *-downloaded.msg
visas efter att en användare bytt katalog: *-cwd.msg
visas om servern är avstängd: default-sitedown.msg
visas om fler användare inte kan logga in på aktuellt konto : default-serverfull.msg
visas före användarnamnet har skickats : default-prelogin.msg
visas då max antal samtidiga
ip-adresser har uppnåts: default-maxuserperip.msg
visas då användaren har nått sitt maxantal: default-maxlogins.msg
visas då ip-adressen nekas tillträde till servern : default-ipdenied.msg

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)