FTP server
Q : Hur kan RaidenFTPD fungera bakom en SMC Barricade router?
A : Här beskrivs hur du skall konfigurera RaidenFTPD för att passivt läge skall fungera bakom en SMC Barricade SMC7004BR (borde fungera med andra modeller också men SMC7004BR innehåller en PASV bug) . 
PS. Denna router *patchar* automatiskt alla PASV kommando till P@SW


A. KONFIGURERA DIN ROUTER

- aktiva DHCP Servern
- under DHCP Server/Fixed Mapping måste lägga till IP adressen på den dator som kör RaidenFTPD (i det här exemplet: 192.168.123.103)
- under virtual server måste du aktivera service portarna 20 och 21 så att de pekar på 192.168.123.103
- under virtual server måste du även aktivera en pool med portar som skall användas i passivt läge so pekar på 192.168.123.103 (i det här exemplet: 1140-1149 - Eftersom jag endast tillåter 10 anslutningar till min FTP server. man behöver minst en per anslutning ).
Nu har du konfigurerat din router!

Ok, IP adressen 192.168.123.103 är den "privata IP adress" som vi använder i detta exempel, den skiljer sig troligen i din miljö.

- I RaidenFTPD måste kryssa i "USE DATA PORT RANGE" och ange 1140 till 1149 denna inställning finns under Setup/FTP-Servers 
- om du får en dynamisk IP adress från din ISP kan du läsa mer här  http://www.raidenftpd.com/en/raiden-ftpd-doc/howto-setup-ip.html om hur du sätter upp RaidenFTPD så den returnerar rätt IP och PORT i passivt läge (i passivt läge är det servern som anger vilken IP och PORT som skall användas)
- I filen RaidenFTPD.ini sätter du nu värdet ALLOW_P@SW till 1 (ALLOW_P@SW=1) . Detta eftersom vissa SMC Barricade routrar (speciellt 7004BR) har en bugg eller "feature" som översätter inkommande PASV kommando till P@SW dom de flesta FTP servrar inte känner igen. I och med denna konfiguration kommer nu RaidenFTPD att behandla P@SV som PASV.
Det är allt du behöver göra i RaidenFTPD.

KLART! RaidenFTPD *borde* nu fungera felfritt med din router. Detta har blivit testat under Windows 2000, om du får liknande eller annorlunda resultat under andra system, hör av dig med din konfiguration.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/11/18

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)