FTP server
Q : Hur kan jag hindra/byta ut inbyggda SITE kommando?

A : För denna funktion krävs minst version RaidenFTPD v2.2 build 486+ och om du har den eller senare versioner kandu se följande rader i din *.ftpd konfigurations fil.

EXCEPT_SITE_CMD_R=
EXCEPT_SITE_CMD_S=
EXCEPT_SITE_CMD_N=
EXCEPT_SITE_CMD_G=

Ser du dem inte så öppna FTP-server editorn i RaidenFTPD och spara konfigurationsfilen igen så skapas de automatiskt.


stoppa kommandon för användare på root nivå

Om du vill stoppa åtkomsten för kommandona SITE ADDUSER och SITE DELUSER för användare på ROOT nivå så ändrar du raden

EXCEPT_SITE_CMD_R=

till

EXCEPT_SITE_CMD_R=adduser,deluser

och om du vill stoppa åtkomsten för användare på SUPER nivån ändrar du raden 

EXCEPT_SITE_CMD_S=

och om du vill stoppa åtkomsten för användare på NORMAL nivån ändrar du raden 

EXCEPT_SITE_CMD_N=

och om du vill stoppa åtkomsten för användare på GUEST nivån ändrar du raden 

EXCEPT_SITE_CMD_G=

möjligheten att byta ut interna SITE kommandon 

när du stoppar åtkomsten som beskrivits ovan kan du lägga till samma kommando externt. Följ anvisningarna i site command sdk

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/02

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)