FTP server
Q : Vilka är namnen på specialgrupperna i RaidenFTPD ?

A : Det krävs minst RaidenFTPD v2.2 build 666+  för att kunna använda de inbyggda special grupperna.

Gruppnamn : looklook

* Tips från RaidenFTPD teamet  : ge förstagångs besökarna ett konto i looklook gruppen

* Designad för förstagångs besökare

* kan bläddra igen alla kataloger (tillgängliga via VFS, inte dina fysiska kataloger)

* kan ladda upp till vilken katalog som helst om han har rättigheter att göra så (normalt när du ger denna gruppen WRITE rättigheter)

* kan inte ta bort någonting, kan inte heller byta namn på någonting.

* kan inte använda några SITE kommando

* kan inte ladda ner någonting såvida det inte är en "free file" (läs mer om SITE free kommandot för mer information)

Gruppnamn : fsmaster

* Tips från RaidenFTPD teamet  : även om root användare alltid kan kringgå restriktioner på filsystems nivå är det inte bra att ge ut root till för många. Använd istället fsmaster gruppen om de skall kunna göra vad som helst på filer och kataloger.

* full access READ/WRITE/DELETE/CWD/LIST till alla filer/kataloger i det virtuella filsystemet utan krav på att vara en root användare.


Grouppnamn : SiteBot

* Tips från RaidenFTPD teamet  : Skall bara användas om du programmerar ett program som alltid skall kunna länkas till RaidenFTPD.

* Tillåtelse att använda 'SITE authpass [username] [password]' kommandot för att verifiera andras användarenamn & lösenord.

* Kan inte bli bortkopplad av servern eftersom den saknar timeout värde.

Grouppnamn : nukers

* Tips från RaidenFTPD teamet  : lägg till användare i denna grupp för att de skall kunna använda kommandot SITE NUKE

* Tillåts använda SITE NUKE kommandot för att ta bort oönskade kataloger, oavsett filsystemets rättigheter.


That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/20

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)

FTP server WEB server Streaming server