FTP server
Q : Hur konfigurerar man FTP Voyager för anslutning mot RaidenFTPD via SSL?

A :

 Först kontrollerar att du använder RaidenFTPD v2.2 build 800+ eller senare och att du aktiverat SSL i RaidenFTPD (endast tillgängligt i den komersiella versionen) FTP Voyager 9.04+ by www.rhinosoft.com. 

Anta att din Server IP + PORT (underförstått att SSL är igång) är 123.123.123.123 PORT 990 << (standard porten för underförstådd SSL) , om du vill använda öppen SSL måste du använda nyare versioner än RaidenFTPD v2.2 build 800

Steg 1: starta nu FTP Voyager 9.04+

Öppna ftp site profile manager , skapa en ny site profile och skriv in IP, användarnamn/lösenord...

När det väl är klart klickar du på knappen advanced, kryssa i att du skall använda PASV mode

klicka sedan på security, sätt 'connection using' till SSL Implicit Encryption och Port till 990, notera att när du skriver 990 här är detta serverns SSL port, då kommer alternativet port 21 på föregående sida inte längre vara tillängligt.

Steg 2: Använd nu FTP Voyager för att ansluta till RaidenTunnel/SSL

När du väl anslutet dig kommer du att bli tillfrågad om du vill acceptera serverns certifikat eller inte (acceptera, annars kommer du inte vidare)

När du fortsätter inloggningen kommer du att se SSL förhandlingen i loggnings fönstret.

That's ALL

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/02/14

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)

FTP server WEB server Streaming server

The copyrighted works contained in this information service shall not be copied, reproduced, varied, altered, modified, adapted, distributed, performed and displayed in any form without the written permission of the copyright owner. All trademarks belong to their respective owners .