P : Jak dodać użytkownika do wielu grup?

O : Na początek będziesz potrzebował programu RaidenFTPD v2.2 build48+ lub nowszego, ponieważ od tej wersji grupy multiużytkownikowe są  obsługiwane. Żeby dodać użytkownika do multigrup, po prostu otwórz edytor grup/użytkowników (user/group editor), w opcjach dotyczących grupy wprowadź grupy użytkownika w następującym formacie:

grupa1,grupa2,grupa3

np.:

root,nukers,sitebot

zwróc uwagę, że pierwsza grupa zawsze pozostanie główną grupą (primary group), jednak musisz zrozumieć, że jest kilka rzeczy charakteryzujących użytkowników multigrupowych:

#1. jeśli użytkownik o poziomie "super" doda użytkownika używając polecenia "site", nowododany użytkownik znajdzie się w grupie "super" (miast być kolejnym użytkownikiem należacym do multigrup)

#2. kiedy użytkownik należący do wielu grup stworzy katalog lub plik, właścicielem będzie jego grupa główna

#3. zmienna charakteryzująca grupę użytkownika zawsze zwraca tylko główna grupę użytkownika

#4. kiedy użytkownik użyje komendy "site unfo" zostaną wyświetlone wszystkie grupy danego użytkownika

Dlaczego warto używać multigrup?

są dwa zasadnicze powody, żeby używać multigrup, i tak dla przykładu, jeśli mamy katalogi:

dir-a, którego właścicielem jest grupa a z prawami 700

dir-b, którego właścicielem jest grupa-b z prawami 700

i użytkownicy z każdej z tych grup nie mają dostępu do plików należących do drugiej grupy, to jeżeli teraz dodasz konto administratora dla multigrup z parametrem "grupa-a,grupa-b", uzyskuje on dostęp do katalogów obydwóch grup.

kolejnym powodem, by używać multigrup jest specjalna komenda dla dwióch predefiniowanych grup specjalnych - przeczytaj następny rozdział.

Grupy specjalne:

nukers : możliwość wykonania komendy "site nuke"

sitebot : możliwość wykonania komendy "site authpass"

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08