P : Jak skonfigurować program SmartFTP żeby połączyć się z programem RaidenFTPD używając SSL?

O : Przede wszystkim upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD jest nowsza niż v2.2 build 800+, i że Twoja licencja SSL jest aktywna (opcja dostępna tylko w wersjach komercyjnych), następnie uruchom aplikację SmartFTP v1.0.965+ by www.smartftp.com

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (niejawne SSL włączone) to 123.123.123.123 PORT 990 << (domyślny port dla niejawnego SSL), jeśli chcesz używać jawnego SSL, musisz się upewnić, że masz wersję programu RaidenFTPD nowszą niż v2.2 build 800 oraz program SmartFTP w wersji nowszej niż v1.0 build 970

Krok 1: Uruchom klienta ftp SmartFTP

 wybierz z menu->favorites->edit favorites, new favorite następnie naciśnij na nim prawy przycisk myszy i wybierz właściwości

ffff

w zakładce Zaawansowane (Advanced) zaznacz opcję SSL (Implicit)

 

Kork 2: Użyj teraz programu SmartFTP żeby połączyć się z bezpiecznym tunelem SSL programu RaidenFTPD

Kiedy już to zrobisz możesz zauważyć małą ikonę kłódki w okienku ftp - wyglądającą tak

I jeśli teraz dwukrotnie klikniesz na tej ikonie będziesz mógł zobaczyć sposób szyfrowania

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.