P : Jak skonfigurować program FlashFXP (z SSL) żeby połączyć się z programem RaidenFTPD używając SSL?

O : Przede wszystkim upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD jest nowsza niż v2.2 build 1019+, i że Twoja licencja SSL jest aktywna (jeśli posiadasz wersję z licencją SSL), następnie uruchom aplikację FlashFXP by www.flashfxp.com

OSTRZEŻENIE: używana przez Ciebie wersja programu flashfxp musi być najnowszą dostępną wersją, gdyż starsze wersje z SSL miały kłopoty ze współpracą z programem RaidenFTPD

OSTRZEŻENIE: używana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD musi być nowsza niż v2.2 build 1019+, w innym przypadku może nastąpić max obciążenie procesora podczas współpracy z programem flashfxp z SSL

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (niejawne SSL włączone) to x.x.x.x PORT 990 << (domyślny port dla niejawnego SSL), jeśli chcesz używać jawnego SSL, musisz się upewnić, że masz wersję programu RaidenFTPD nowszą niż v2.2 build 1019

Krok 1: Uruchom klienta ftp flashfxp

Z menu wybierz programu "Help", nastepnie "About" i upewnij się, że Twoja wersja programu flashfxp jest nowsza od poniższej

Z menu programu wybierz Sites->site manager, kliknij na zakładkę Ogólne (General), wybierz "New site" a następnie wprowadź adres IP, port niejawnego SSL oraz nazwę użytkownika i jego hasło

Następnie kliknij na zakładkę Opcje (Options), żeby klient mógł połączyć się z serwerem RaidenFTPD używając SSL upewnij się, że zaznaczona jest opcja "Use Passive mode", NIE UDA CI SIĘ NAWIĄZAĆ POŁĄCZENIA jeśli nie użyjesz trybu pasywnego

Następnie z zakładki "SSL" wybierz opcję "Implicit SSL" i kliknij przyciskiem Zatwierdź (Apply)

Krok 2: Użyj teraz klienta flashfxp żeby połączyć się z serwerem RaidenFTPD używając bezpiecznego połączenia SSL

Kiedy już to zrobisz serwer zapyta Cię czy chcesz zaakceptować jego certyfikat, wybierz "accept" (bo niby dlaczego miałbyś tego nie zrobić)

Podczas połączenia będziesz widział proces negocjacji połączenia SSL w oknie wiadomości

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.