P : Jak skonfigurować program FileZilla (wersja z SSL) żeby połączyć się z programem RaidenFTPD używając SSL?

O : Przede wszystkim upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD jest nowsza niż v2.2 build 1041+, i że Twoja licencja SSL jest aktywna (jeśli posiadasz wersję z licencją SSL), następnie uruchom aplikację FileZilla by http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21558&release_id=84081

OSTRZEŻENIE: używana przez Ciebie wersja programu FileZilla musi być najnowszą dostępną wersją, gdyż starsze wersje z SSL miały kłopoty ze współpracą z programem RaidenFTPD

OSTRZEŻENIE: używana przez Ciebie wersja programu RaidenFTPD musi być nowsza niż v2.2 build 1041+

Zakładamy, że adres IP + PORT Twojego serwera (niejawne SSL włączone) to x.x.x.x PORT 990 << (domyślny port dla niejawnego SSL), jeśli chcesz używać jawnego SSL, musisz się upewnić, że masz wersję programu RaidenFTPD nowszą niż v2.2 build 1041+

Krok 1: Uruchom klienta ftp FileZilla

Z menu wybierz programu "Help", następnie "About" i upewnij się, że Twoja wersja programu filezilla, jest nowsza od tej pokazanej poniżej

Z menu wybierz File->Site manager, wprowadź wszystkie niezbędne informacje, zwróć uwagę, że opcja "ServerType" musi być ustawiona na "FTP over SSL (implicit encryption)", zaś port 990 niejawnego SSL  odpowiada ustawionemu w programie RaidenFTPD, i musi być inny niż port, na którym pracuje FTP (zwykle 21)

Następnie kliknij przycisk "Save and Exit"

 

Krok 2: Użyj teraz klienta FileZilla żeby połączyć się z serwerem RaidenFTPD używając bezpiecznego połączenia SSL

Kiedy już to zrobisz serwer zapyta Cię czy chcesz zaakceptować jego certyfikat, wybierz "accept" (bo niby dlaczego miałbyś tego nie zrobić)

Podczas połączenia będziesz widział proces negocjacji połączenia SSL w oknie wiadomości

I to wszystko

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/09

Informacje zawarte w tym serwisie są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być kopiowane, powielane, zmieniane, dostosowywane ani wykorzystywane czy pokazywane w jakiejkolwiek innej formie bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe należą do ich poszczególnych właścicieli.