FTP server
Q : Hur man konfigurerar CuteFTP Pro v2 för att ansluta till RaidenFTPD via SSL?

A : Först kontrollerar att du använder RaidenFTPD v2.2 build 800+ eller senare och att du aktiverat SSL i RaidenFTPD (endast tillgängligt i den komersiella versionen) 
Starta nu CuteFTP Pro v2.0 från GlobalSCAPE, Inc.

Anta att din Server IP + PORT (underförstått att SSL är igång) är 123.123.123.123 PORT 990 << (standard porten för underförstådd SSL) , om du vill använda öppen SSL måste du använda nyare versioner än RaidenFTPD v2.2 build 800

Steg 1: Starta CuteFTP Pro 2

Öppna site manager, skapa en ny profil och på fliken general skriver du in IP adressen för din RaidenTunnel/SSL IP 123.123.123.123 (oftast samma som IP adressen till din FTP server) , byt sedan till fliken Type, var nogrann då detta är ett viktigt ögonblick, sätt nu protokoll typen till FTP with SSL (Implicit encryption) på Port 990. En annan sak som är viktig är att du måste anslutningstypen till Use PASV. Slutligen kryssa INTE i Clear Data channel eftersom RaidenTunnel/SSL inställningarna är satta till att kryptera BÅDE kommando och data kanalen. (Denna inställning är inte tillgänglig i CuteFTP Pro v1)

notera att: Om du ansluter dig mot en RaidenFTPD/SSL site kan du välja att kryssa i 'Clear Data Channel', om du kryssar i det alternativet kommer data överföringen INTE vara krypterad (endast kommandona är krypterade), detta kommer att resultera i snabbare överföringar än om du använder den SSL krypterade  data överföringen.

Steg 2: Anslut nu till RaidenTunnel/SSL med CuteFTP Pro 

När du ansluter dig för första gången till en SSL krypterad site måste du acceptera serverns certifikat annars kan du inte fortsätta.

I anslutnings ögonblicket kan du se meddelande om hur klienten och servern förhandlar om SSL anslutningen.

När DATA kommunikationen sätts upp kommer du att se att även denna är skydad av SSL.

 

That's ALL

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/02/14

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)

The copyrighted works contained in this information service shall not be copied, reproduced, varied, altered, modified, adapted, distributed, performed and displayed in any form without the written permission of the copyright owner. All trademarks belong to their respective owners .