FTP server
Q : Hur man konfigurerar SmartFTP för att ansluta mot RaidenFTPD via SSL?

A : Först kontrollerar att du använder RaidenFTPD v2.2 build 800+ eller senare och att du aktiverat SSL i RaidenFTPD (endast tillgängligt i den komersiella versionen) 
Starta nu SmartFTP v1.0.965+ by www.smartftp.com

Anta att din Server IP + PORT (underförstått att SSL är igång) är 123.123.123.123 PORT 990 << (standard porten för underförstådd SSL) , om du vill använda öppen SSL måste du använda nyare versioner än RaidenFTPD v2.2 build 800 och att SmartFTP är nyare än v1.0 build 970

Steg 1: starta SmartFTP

Klicka menu->favorites->edit favorites , skapa en ny favorit, högerklicka sedan för att få upp egenskaperna.

ffff

på fliken Advanced, kryssa i alternativetSSL (Implicit)

 

Steg 2: nu kan du använda SmartFTP för att ansluta till RaidenTunnel/SSL

När du är ansluten ser du ett litet "hänglås" i FTP fönstret

Om du dubbelklickar på ikonen kommer du att se graden av krypteringen och en del annan information.

That's ALL

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/02/14

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)

FTP server WEB server Streaming server

The copyrighted works contained in this information service shall not be copied, reproduced, varied, altered, modified, adapted, distributed, performed and displayed in any form without the written permission of the copyright owner. All trademarks belong to their respective owners .