Q : Jak nastavit virtuální souborový systém *.vfs zvlášť pro uživatele nebo skupinu

A : Musíte mít minimálně RaidenFTPD v2.2 build 88+ nebo vyšší, protože až od této verze je uživatelský vfs plně podporován.

Virtuální souborový systém RaidenFTPD je serverově zaměřen, což znamená, že všichni uživatelé serveru používají tu samou strukturu adresářů virtuálního souborového systému. Jsou zde ale případy, kdy můžete použít speciální adresářovou strukturu pro uživatele z některých skupin. Možnosti nastavení ve starších verzích RaidenFTPD jsou tyto

user's home directory

group's root directory

V některých případech toto nestačí. Od verze RaidenFTPD v2.2 build 88+ můžete plně určit jaký *.vfs soubor bude použit pro konkrétního uživatele nebo skupinu.

1. Krok: Spusťte RaidenFTPD v2.2 build 88+ a vyvoří se nové podadresáře ve vašem programovém adresáři

.\RaidenFTPD\VirtualFS

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups

Upozornění: $ServerName je jméno vašeho serveru, které máte zadáno v souboru *.ftpd, pamatujte na to, že toto jméno nesmí obsahovat žádný z následujících znaků * ? | \ / .

2. Krok: Nyní chcete uživateli 'root' vytvořit jeho vlastní uživatelský soubor *.vfs

Spusťte editor virtuálního souborového systému a vytvořte nový soubor *.vfs a uložte jej (SAVE AS) do následující pozice s uvedeným jménem souboru

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users\root.vfs

Upozornění: jméno uživatele nesmí obsahovat žádný z těchto znaků * ? | \ / .

3. Krok: Nyní chcete skupině 'guest' vytvořit jejich vlastní uživatelský soubor *.vfs

Spusťte editor virtuálního souborového systému a vytvořte nový soubor *.vfs a uložte jej (SAVE AS) do následující pozice s uvedeným jménem souboru

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups\guest.vfs

Upozornění: jméno skupiny nesmí obsahovat žádný z těchto znaků * ? | \ / .

 

Zavěrečná poznámka: Jestliže se jméno uživatele i jméno jeho skupiny shoduje s příslušnými soubory *.vfs, je přednostní použití jednotlivých *.vfs toto: uživatelské > skupinové > standardní (serverové) nastavení *.vfs

A to je VŠE

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17