Q : Hvordan konfigurere bruker- og/eller gruppebasert *.vfs (virtuelt filsystem)

Les denne siden på tysk

A : Du trenger RaidenFTPD v2.2 build 88, eller nyere (det er den første versjonen som støtter egendefinert vfs).

RaidenFTPDs virtuelle filsystem er server-orientert. Det vil si at alle brukere på en server bruker den samme katalogstrukturen. I noen tilfeller vil man imidlertid ønske å bruke en spesiell katalogstruktur for noen brukere eller grupper. I eldre versjoner av RaidenFTPD er det muligheter for å konfigurere

brukerens hjemmekatalog

gruppens rotkatalog

Dette er ikke alltid tilstrekkelig. Fra og med RaidenFTPD v2.2 build 88 kan man spesifisere på bruker- og gruppenivå hvilken vfs-fil som skal brukes.

Steg 1: Start RaidenFTPD. Følgende underkataloger vil bli opprettet under RaidenFTPD-katalogen:

.\RaidenFTPD\VirtualFS

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups

Advarsel: $ServerName er FTP-serverens navn, som er definert i ftpd-filen. Merk at servernavnet IKKE kan inneholde noen av de følgende tegnene: * ? | \ / .

Steg 2: Eksempel: du har en bruker som heter 'root', som du ønsker å skal ha sitt eget virtuelle filsystem

Start virtuelt filsystem-behandleren og konfigurer en ny vfs-fil. LAGRE FILEN med følgende filnavn:

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users\root.vfs

Advarsel: brukernavnet kan ikke inneholde noen av de følgende tegnene: * ? | \ / .

Steg 3: Eksempel: du har en gruppe kalt 'guest', som du ønsker å skal ha sitt eget virtuelle filsystem

Start virtuelt filsystem-behandleren og konfigurer en ny vfs-fil. LAGRE FILEN med følgende filnavn:

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups\guest.vfs

Advarsel: gruppenavnet kan ikke inneholde noen av de følgende tegnene: * ? | \ / .

 

Konklusjon: Hvis brukernavn og/eller gruppenavn har en tilhørende vfs-fil, prioriteres filsystemene i følgende rekkefølge: brukerens > gruppens > serverens virtuelle filsystem

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2001/07/17