Q : Hvordan skjule filer og kataloger?

A : Det er to måter å gjøre dette på

1. skjul filer og kataloger globalt for alle brukere

Gå til menyen, velg Setup -> FTP Servers

Ta vekk krysset for 'Display files/directories with hidden attributes', lagre ftpd-filen, gå ut, og last inn innstillingene på nytt (reload)

@

2. skjul filer eller kataloger bare for de som ikke har LESE-tilgang til filene eller katalogene

Gå til menyen, velg Setup -> FTP Servers

Ta vekk krysset for 'Show files that users can't Read', lagre ftpd-filen, gå ut, og last inn innstillingene på nytt (reload)

Merk: regelen er basert på tilgangen til eier/eiergruppe/andre grupper. Du må legge brukerne inn i forskjellige grupper slik at du kan kontrollere hvem som kan se filene, og hvem som ikke kan se dem. (Les: tilgangssystem)

Merk: Uavhengig av filtilgang kan rot-nivå brukere alltid se alle filer og kataloger, selv om du har skrudd av denne muligheten.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/02