P : Jak skonfigurować wirtualny system plików użytkownika/grupy (*.vfs - virtual file system)?

przeczytaj tą stronę po niemiecku

O : Na początek będziesz potrzebował programu RaidenFTPD v2.2 build 88+ lub nowszego, ponieważ od tej wersji własne wirtualne systemy plików vfs są obsługiwane.

Wirtualny system plików programu RaidenFTPD jest przygotowany pod serwery, co oznacza, że wszyscy użytkownicy serwera używają tej samej struktury wirtualnego systemu plików, aczkolwiek jest kilka przypadków, w których będziesz chciał użyć specjalnej struktury katalogów dla niektórych spośród użytkowników lub dla użytkowników w konkretnych grupach, w starszych wersjach programu RaidenFTPD można skonfigurować to inaczej

user's home directory

group's root directory

Jednak w niektórych przypadkach to zbyt mało, dlatego w wersji programu RaidenFTPD v2.2 build 88+ lub nowszych możesz sprecyzować  jakiego pliku konfigurującego wirtualny system plików (*.vfs) chciałbyś użyć dla określonego konta użytkownika lub grupy.

Krok 1: Uruchom program RaidenFTPD v2.2 build 88+, stworzy on kilka nowych katalogów w katalogu programu

.\RaidenFTPD\VirtualFS

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups

Uwaga : $ServerName oznacza nazwę Twojego serwera ftp zdefiniowanego w pliku *.ftpd, zwróć uwagę, że nazwa Twojego serwera ftp nie może zawierać żadnego z następujących znaków: * ? | \ / .

Krok 2: masz teraz użytkownika 'root', który chce użyć własnego pliku *.vfs (virtual file system)

Włącz edytor wirtualnego systemu plików (virtual file system editor) i rozpocznij edycję pliku *.vfs, następnie zapisz (SAVE AS) pod nazwą w następującej ścieżce

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users\root.vfs

Uwaga : nazwa użytkownika (username) nie może zawierać żadnego z następujących znaków: * ? | \ / .

Krok 3: Teraz masz grupę 'guest', która chce użyć własnego pliku *.vfs (virtual file system)

Włącz edytor wirtualnego systemu plików (virtual file system editor) i rozpocznij edycję pliku *.vfs, następnie zapisz (SAVE AS)  pod nazwą w następującej ścieżce

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups\guest.vfs

Uwaga : nazwa grupy (groupname) nie może zawierać żadnego z następujących znaków: * ? | \ / .

 

Wniosek: Ściśle określona jest kolejność używania pliku *.vfs użytkowników lub grup lub pliku domyślnego w przypadku, kiedy zarówno nazwa użytkownika (username) i grupy (group name) pasują do odpowiednich plików. Kolejność w ustawieniach *.vfs jest następująca - plik użytkownika > grupy > serwera (user's > group's > server's)

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08