P : Jak skonfigurować skrypt logowania dla użytkownika?

O : Przed wszystkim potrzebował będziesz programu RaidenFTPD v2.2 build 556+ lub nowszego

1. gdzie umieścić skrypty logowania?

-dla każdego użytkownika

W katalogu programu RaidenFTPD znajdziesz następującą strukturę podkatalogów

.\VirtualFS\$ServerName\users

dla użytkownika 'john', umieść plik john.sh w powyższym katalogu, np.: .\VirtualFS\$ServerName\users\john.sh

-dla każdej grupy

W katalogu programu RaidenFTPD znajdziesz następującą strukturę podkatalogów

.\VirtualFS\$ServerName\groups

dla grupy o nazwie 'wheel', umieść plik wheel.sh w powyższym katalogu, np.: .\VirtualFS\$ServerName\groups\wheel.sh

2. Jaki jest format pliku *.sh?

Jest to plik tekstowy, każda z linii zawiera komendę dla programu RaidenFTPD, które będą wykonanie po zalogowaniu się użytkownika w systemie, komenda może być normalnym poleceniem ftp lub komendą "site", np.:

CWD /My-home

site eggtalk I'm in

site stealth

OSTRZEŻENIE : Nie używaj komend, które wymagają bardziej złożonego postępowania, takich jak PORT i PASV

OSTRZEŻENIE : Wyniki nie zostaną przesłane do klienta

3. Odnośnik dla komend FTP (uwaga : komendy zaznaczone na czerwono uważamy za bezużyteczne w skryptach logowania)

USER PASS CWD CDUP
REIN DELE XMKD MKD
RETR ABOR STOR STOU
APPE SIZE MDTM RMD
TYPE SYST QUIT REST
RNFR PORT NLST LIST
SITE RNTO NOOP PASV
CLNT STAT EPRT EPSV

4. Odnośnik dla komend FTP

przeczytaj http://www.raidenftpd.com/en/raiden-ftpd-doc/help-sitecmd.html

I to wszystko

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/06/08