FTP server

Q : Hur man använder användar/grupp specifika *.vfs (Virtuella Fil System)

A : För att kunna sätta upp användar/grupp specifika filsystem krävs version RaidenFTPD v2.2 build 88 eller senare.

RaidenFTPD använder sig av ett server specifikt fil system, detta innebär att alla användare använder samma katalogstruktur. Ibland kan det dock vara bra att kunna använda speciella kataloger för användare eller hela grupper. I äldre versioner av RaidenFTPD kunde man sätta upp särskilda kataloger för:

hemmakatalog för användare

hemmakatalog för hela grupper

Ibland räcker detta inte till, från och med version RaidenFTPD v2.2 build 88+ kan du numera bestämma vilken *.vfs fil som skall användas för specifika användare eller grupper.

Steg 1: Starta RaidenFTPD v2.2 build 88+ och programmet kommer att skapa några nya kataloger under den katalog där du installerat programmet.

.\RaidenFTPD\VirtualFS

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users

.\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups

Varning : $ServerName är det namn du get din ftp server och får inte innehålla några av följande bokstäver: * ? | \ / .

Steg 2: Om du har en ANVÄNDARE som heter 'root' och skall kunna använda en egen *.vfs file (Virtuellt Fil System)

Starta nu den Virtuella Fil Systems editorn och skapa en NY *.vfs fil. Spara filen sedan i katalogen .\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\users\ med namnet root.vfs

Varning : användarnamnet får INTE innehålla bokstäverna * ? | \ / .

Steg 3: Om du nu har en GRUPP som heter 'guest' som du bara vill ge tillgång till vissa kataloger.

Starta nu den Virtuella Fil Systems editorn och skapa en NY *.vfs fil. Spara filen sedan i katalogen .\RaidenFTPD\VirtualFS\$ServerName\groups\ med namnet guest.vfs

Varning : Gruppnamnet får INTE innehålla bokstäverna * ? | \ / .

Slutligen: Där finns en prioriterings ordning för hur *.vfs filerna skall användas.
Ordningen hur inställningarna skall användas är användare > gruppens > serverns.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2008/06/17

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)

FTP server WEB server Streaming server