FTP server
Q : Hur gömmer man filer och kataloger?

A : Det finns två sätt att lösa denna fråga.

1. göm filer/kataloger globalt för alla användare

Öppna menu->Setup->FTP Servers

ta bort bocken vid 'Display files/directories with hidden attributes' , spara *.ftpd , avsluta och starta igen.

@

2. göm filer/kataloger endast för de användare som inte har READ rättigheter på de filerna/katalogerna

Öppna menu->Setup->FTP Servers

ta bort bocken vid 'Show files that users can't Read' , spara *.ftpd , avsluta och starta igen.

Notera att, reglerna baseras enligt ägare/ägarens grupp/andra grupper systemet,du måste sätta upp dina användare i olika grupper för att kontrollera vem som skall kunna se eller inte se olika filer/kataloger. ( läs : permission system )

Notera även att användare på ROOT nivå alltid kan se alla filer/kataloger oavsett om du har valt detta alternativ eller inte.

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/02

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)