FTP server
Q : Hur använder man login scripts för användare? 

A : För att kunna använda loginscript krävs minst RaidenFTPD v2.2 build 556+

1. Var skall jag spara mina loginscripts ?

-Om du vill ha scripts för enskilda användare

I RaidenFTPD katalogen letar du upp nedanstående katalog

.\VirtualFS\$ServerName\users

Om du vill skapa ett login script för en användare som heter 'john' skapar du en fil med namnet 'john.sh' i denna katalog. ( \VirtualFS\$ServerName\users\john.sh )

-Om du vill ha scripts för hela grupper

I RaidenFTPD katalogen letar du upp nedanstående katalog

.\VirtualFS\$ServerName\groups

Om du vill skapa ett login script för en grupp som heter 'wheel' skapar du en fil med namnet 'wheel.sh' i denna katalog. ( \VirtualFS\$ServerName\groups\wheel.sh )

2. Vad får finnas i min *.sh fil?

Det är en vanlig textfil där varje rad skall innehålla ett kommando som RaidenFTPD skall utföra efter att en användare loggat in, kommandona kan vara antingen vanliga FTP kommandon, SITE kommandon eller en blandning av båda.

Några exempel:

CWD /My-home

site eggtalk I'm in

site stealth

VARNING : Använd INGA kommando som kräver flera steg, som PORT, PASV eller liknande.

VARNING : Klienten kommer inte att få svar från login scriptet. 

3. FTP kommando referens (notera att kommandon i RÖD färg är troligtvis meningslösa i ett loginscript.)

USER PASS CWD CDUP
REIN DELE XMKD MKD
RETR ABOR STOR STOU
APPE SIZE MDTM RMD
TYPE SYST QUIT REST
RNFR PORT NLST LIST
SITE RNTO NOOP PASV
CLNT STAT EPRT EPSV

4. FTP SITE kommando referens 

läs mer här http://www.raidenftpd.com/en/raiden-ftpd-doc/help-sitecmd.html

That's ALL

 

Copyright © RaidenFTPD TEAM , ALL RIGHTS RESERVED

REVISION 2.2 , 2002/01/07

FTP server WEB server Streaming server

translation done by MikHo (micke@jagegud.com)